Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

18 september 2013 23:06, in:

Uitstel schaliegasboringen

Wat wil Kamp nou precies met de schaliegasboringen?

Het besluit over de proefboringen naar schaliegas in Nederland is uitgesteld. Maar uitstel betekent geen afstel, zegt minister Kamp van Economische Zaken.

Wat gaat Kamp precies doen?

  • Er komt eerst een onderzoek naar alle locaties in Nederland waar proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Daarbij komen ook andere plekken dan Boxtel, Haaren of Noordoostpolder in beeld. De studie neemt zo'n 1,5 jaar in beslag. Grofweg een kwart van Nederland zal onderwerp van onderzoek zijn. 
  • Daarna richt de aandacht zich op die locaties waarvan bekend is dat een mogelijke proefboring kansrijk is en waar de veiligheidsrisico's het best ondervangen kunnen worden.
  • Door het onderzoek worden lokale bestuurders en bewoners beter betrokken bij mogelijke winning naar schaliegas. Kamp gaat bekijken hoe lokale overheden meer invloed kunnen krijgen bij het vaststellen van voorwaarden waaronder vergunningen voor opsporing en mogelijke proefboringen worden afgegeven.
  • Met onder meer drinkwaterbedrijven en de mijnbouwsector wordt bekeken hoe boortechnieken kunnen worden verbeterd, zodat risico's voor het grond- en oppervlaktewater kunnen worden voorkomen.
Wat zijn de grote bezwaren tegen schaliegasboringen?
Schaliegas is geen duurzame energiebron. Over de winning in Europa bestaat nog veel onduidelijkheid. Tegenstanders maken zich zorgen over de vervuiling van het drinkwater door het boren.
 
Bovendien bestaat het sterke vermoeden dat twee kleine aardbevingen in Engeland zijn veroorzaakt door een proefboring naar schaliegas. Ook vrezen tegenstanders voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater door chemicaliën die bij het proces worden gebruikt. Ook kan het broeikasgas methaan vrijkomen.
 
Maar heeft de regering dan geen onderzoek laten doen?
Jawel, vorige maand concludeerden onderzoekers van ingenieursbureau Witteveen en Bos dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn. De veiligheidsrisico's volgens dat bureau op een rij:
  • Blow outs: het aan te boren gas staat onder hoge druk, waardoor explosies kunnen ontstaan. Witteveen en Bos noemt dit risico nagenoeg afwezig.
  • Grondwatervervuiling: dit kan gebeuren door lekkages van de vloeistof die bij schaliegasboringen in de put worden geïnjecteerd, of door lekkages van methaan. Witteveen en Bos noemt dit risico zeer klein.
  • Het totale veiligheidsrisico per boorlocatie is naar verwachting groter dan bij conventionele gaswinning door de grotere hoeveelheid putten.
  • Er kunnen aardbevingen ontstaan tot een kracht van 3 op de schaal van Richter.
  • Bij schaliegaswinning is geen kans op bodemdaling.
  • Het belangrijkste effect op de omgeving is licht en geluidhinder. Als een put eenmaal is geslagen, neemt die hinder af. Het slaan van een put kost ongeveer een jaar.

Bekijk de uitgebreide uitleg van Kamp in het interview hierboven.