Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

07 september 2015 22:58

Kabinet wil bootvluchtelingen voorkomen met Europees asielsysteem

De coalitie heeft overeenstemming bereikt over de asielbrief. Nederland gaat akkoord met het verdelen van asielzoekers over Europese landen. Daarnaast pleit het kabinet voor een Europees asielsysteem dat ook buiten Europa moet werken: vluchtelingen moeten in een veilig land buiten Europa asiel kunnen aanvragen, om te voorkomen dat mensen in bootjes stappen.

Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Dit zijn de hoofdlijnen uit de brief over het vluchtelingenprobleem:

  • Het kabinet gaat akkoord met het verdelen van asielzoekers over de Europese landen. Voorwaarde voor het slagen van de verdeling blijft dat andere Europese landen ook meedoen. Hoeveel vluchtelingen Nederland precies opneemt, daar wordt Europees overleg over afgewacht.
  • Vluchtelingen die worden verdeeld over de verschillende Europese landen, moeten ook in het land blijven waar ze worden toegewezen. Dat betekent dat een vluchteling die bij de verdeling aan Slowakije is toegewezen, zich niet in Nederland mag vestigen.
  • Het kabinet pleit voor een Europees asielsysteem. Een vluchteling moet in een veilig land buiten Europa asiel kunnen aanvragen. Via hervestigingsprogramma’s moeten vluchtelingen dan naar een Europees land komen, zodat mensen niet de onveilige oversteek over de Middellandse Zee wagen.
  • Opvang in de regio moet ook sneller worden gerealiseerd. Ook moet de situatie in de opvanglocaties worden verbeterd, zodat voldoende zorg en onderwijs ter plekke mogelijk is.
  • De terugkeer van asielzoekers moet worden verbeterd, zodat asielzoekers die geen status krijgen ook sneller teruggaan naar het land van herkomst. Nu verloopt de terugkeer van afgewezen asielzoekers nog per land, maar ook daar is een Europese aanpak nodig.

Kabinetsreactie
Kabinetsleden van VVD en PvdA komen morgenochtend bij elkaar om de kabinetsreactie op de Europese plannen te bespreken. VVD en PvdA proberen te komen tot humaan, maar streng en rechtvaardig asielbeleid in Europa.

Als kabinetsleden en beide coalitiepartijen het morgenochtend eens worden, dan wordt de brief later die dag gepubliceerd. Dan worden ook meer details verwacht.

Topnieuws