Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

18 april 2016 20:11

Hoger onderwijs: minder eerstejaars sinds invoering leenstelsel

Hoger onderwijs: minder eerstejaars sinds invoering leenstelsel
(Archieffoto)

Het aantal nieuwe studenten in het hoger onderwijs is in 2015 met bijna 7 procent gezakt. Dat komt vooral doordat zich in het hbo ruim 9 procent minder studenten aanmeldden.

In het wetenschappelijk onderwijs kwamen er juist iets meer eerstejaars (1 procent). Dat is vooral te danken aan meer studenten uit het buitenland.

Studiebeurs afgeschaft
De forse daling in het hbo wordt mede toegeschreven aan de invoering van het leenstelsel. Vorig jaar werd de studiebeurs afgeschaft. In plaats daarvan kwam een systeem waarbij studenten geld kunnen lenen om hun studie te betalen.

Kamerleden hebben kritiek op de gevolgen. Volgens hen bevestigen de nieuwe cijfers, vandaag door minister Jet Bussemaker naar de Tweede Kamer gestuurd [pdf], dat studenten zich laten afschrikken door het leenstelsel.

'Op drijfzand gebouwd'
De voorspelling was dat het nieuwe systeem studeren juist laagdrempeliger zou maken, maar volgens Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) was dat verhaal 'op drijfzand gebouwd'. Hij zegt: "Per saldo daalt het aantal studenten." Van Dijk vindt dat de minister haar excuses moet maken aan jongeren.

Zijn CDA-collega Michel Rog zegt dat de terugloop in het hbo 'onevenwichtig hard' aankomt bij 'kwetsbare groepen'. Hij wil dat Bussemaker erkent dat '8.400 jongeren door haar beleid niet zijn gaan studeren'.

Eisen pabo aangescherpt
Er is nog een verklaring voor de daling: veel jongeren zouden juist het jaar vóór de invoering van het leenstelsel zijn gaan studeren om nog van de oude regeling gebruik te kunnen maken. Dat zou de daling extra groot maken. Ook werden vorig jaar de eisen voor de pabo aangescherpt, waardoor veel belangstellenden zouden zijn afgehaakt.

Topnieuws