We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Misbruik toeslagen

Misbruik toeslagen

Honderdduizend arbeidsmigranten die zich in Nederland hebben gevestigd, ontlopen lokale en landelijke belastingen. Kosten voor de samenleving: tenminste 150 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Politiek
15 juli 2013 19:54, in:

Misbruik toeslagen

Bulgarenfraude: opmerkelijke cijfers uit een straat

Bulgarenfraude: opmerkelijke cijfers uit een straat

De Grote Visserijstraat in Rotterdam. Alleen al hier wonen, schat de gemeente, tweehonderd Bulgaren die zich niet hebben ingeschreven als inwoner van de stad. Volgens de gemeente Rotterdam staan de misstanden in de straat symbool voor meer wijken met veel arbeidsmigranten. Een aantal cijfers op een rij:

De straat:

 • Er staan 450 woningen met 170 verschillende eigenaren
 • 140 Bulgaren staan ingeschreven
 • Ongeveer 200 Bulgaren niet
 • Om de week vinden er vaste controles plaats in de straat door interventieteams. Ook wordt er adhoc gecontroleerd.
 • Élk bezoek levert iets op: overbewoning, fouten of fraude met de Gemeentelijke Basis Administratie, uitkeringsfraude, illegale onderhuur of  onderhoudsproblemen.

De overlast:
De volgende cijfers zijn alleen van het afgelopen half. In de afgelopen 3 jaar is vrijwel elke woning in de straat een keer bezocht maar in 2013 nog niet opnieuw bezocht. De werkelijke cijfers kunnen dan ook hoger liggen.

 • 22 woningen bezocht (Dit zijn alleen bezoeken aan woningen naar aanleiding van meldingen door bewoners of partners).
 • Daarbij is in 8 gevallen overbewoning aangetroffen
 • 36 gevallen van fraude met de Gemeentelijke Basis Administratie (niet ingeschreven door bewoners of al vertrokken bewoners die nog stonden ingeschreven)
 • 1 geval van uitkeringsfraude
 • 3 gevallen van groot achterstallig onderhoud

De oorzaken:

 • Binnen de Bulgaarse gemeenschap is de Grote Visserijstraat een populaire straat omdat er geen huisvestingsvergunning nodig is
 • Veel huizen zijn particulier bezit, dus is er geen woonpas nodig
 • De kwaliteit van de huizen is laag, daardoor is er weinig concurrentie van andere potentiële huurders. Bulgaren vinden de kwaliteit wél voldoende.
 • Het zijn grote woningen dus 'makkelijk' met groter gezelschap te huren
 • Er woont al een grote groep Bulgaren dus is er genoeg hulp vanuit het eigen netwerk.

De Grote Visserijstraat in Rotterdam:
Grotere kaart weergeven

15 juli 2013 19:29, in:

Misbruik toeslagen

Arbeidsmigranten ontlopen massaal belastingen

Tenminste honderdduizend arbeidsmigranten die zich in Nederland hebben gevestigd, ontlopen lokale en landelijke belastingen. Oorzaak is dat ze zich niet inschrijven bij de gemeente waar ze zich hebben gevestigd. Kosten voor de samenleving: tenminste 150 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Door een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie te vermijden, worden arbeidsmigranten niet aangeslagen voor lokale lasten als rioolbelasting en afvalstofheffing. Ook ontlopen ze de premie voor de verplichte zorgverzekering en motorvoertuigbelasting. Per persoon gaat het om minstens 1500 euro per jaar aan lasten.

De gemeentes Amsterdam en Rotterdam zeggen dat ze elk 30.000 arbeidsmigranten huisvesten die niet in de gemeentelijke administratie staan. In Den Haag zijn naar schatting zo’n 14.000 inwoners onzichtbaar voor de gemeente. Het aantal arbeidsmigranten dat niet staat ingeschreven is volgens schattingen tenminste 100.000.

Belastingdienst kan veel meer doen
Volgens de gemeentes Rotterdam en Dordrecht kan de Belastingdienst veel meer doen om arbeidsmigranten op te sporen. De dienst geeft sofi-nummers uit en noteert daarbij ook adressen. Maar volgens gemeentes geven arbeidsmigranten zelden het adres op waar ze daadwerkelijk gaan wonen. Het zou vaak een het adres van een werkgever betreffen, of het adres van familie in Polen.

Volgens Hamit Karakus, wethouder in Rotterdam, is er sprake van 'onwil' bij verschillende overheden om beter samen te werken. Hij wil dat de Belastingdienst tijdelijke sofi-nummers uit gaat geven. Als blijkt dat een arbeidsmigrant hier voor langere tijd blijft, moet die zich eerst inschrijven bij de gemeente voordat het sofi-nummer wordt verlengd. De Belastingdienst laat in een reactie weten best informatie te willen delen, maar noemt adrescontrole de verantwoordelijkheid van gemeentes.

'Niet kunnen'
Wethouder Piet Sleeking (Dordrecht) vindt het 'niet kunnen' dat arbeidsmigranten in aanmerking komen voor toeslagen, terwijl ze niet meebetalen aan de lokale lasten. "We lopen ook nog eens inkomsten uit het gemeentefonds mis, want we krijgen vanuit het Rijk betaald op basis van ons inwonertal."

Volgens Karakus leidt dat tot oneerlijke lastenverdeling in zijn stad, zegt hij. "Ze parkeren, zetten vuil aan de straat, gebruiken de wegen. De kosten daarvoor worden nu betaald door de Rotterdammers die wel staan ingeschreven."

4 jaar geleden
twitter thumbnail

“Net binnen, bericht van de Belastingdienst: van die 620 Poolse toeslagenontvangers waren er 33 overleden, de rest was zoek.” @SiebeSietsma op Twitter

12 juli 2013 19:30, in:

Misbruik toeslagen

De opmerkelijkste cijfers uit de brieven van Weekers

Toeslagen aan dode Polen en zorgtoeslag voor onverzekerde mensen. 20.000 onterecht uitgekeerde toeslagen zijn inmiddels stopgezet. De opmerkelijkste cijfers uit de Kamerbrieven van staatssecretaris Frans Weekers op een rij.

Brief 1:
 • In mei 2013 zijn ongeveer 18.000 zorgtoeslagen gestopt, omdat de aanvragers niet zorgverzekerd bleken na vergelijking met het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet. 
 • Lees hier de hele brief

Brief 2:

 • 620 toeslagen zijn onterecht uitgekeerd aan Polen die spoorloos zijn verdwenen of zijn overleden.
 • 19 mensen hebben in 2012 huurtoeslag gekregen terwijl ze nooit ingeschreven hebben gestaan bij een gemeente
 • Lees hier de hele brief

Brief 3:

 • (…) 1411 toeslagbedragen zijn niet uitbetaald. Direct nadat de fout is ontdekt zijn de toeslagen alsnog uitbetaald. Bij deze uitbetaling ging het echter opnieuw fout waardoor in naar schatting 750 gevallen er toeslag dubbel is uitbetaald. Deze groep ontvangt een excuusbrief met het verzoek om terugbetaling.
 • Lees hier de hele brief
4 jaar geleden
twitter thumbnail

“Ook aardig, in de #recespost van Weekers: Belastingdienst zei altijd dat spookburgers (VOW) geen toeslag konden krijgen. Gebeurt dus wél.” @SiebeSietsma op Twitter

12 juli 2013 18:19, in:

Misbruik toeslagen

Dode Polen kregen toeslagen

Honderden toeslagen zijn onterecht uitgekeerd aan Polen die spoorloos zijn verdwenen of zijn overleden. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers aan de Tweede Kamer.

Honderden toeslagen zijn onterecht uitgekeerd aan Polen die spoorloos zijn verdwenen of zijn overleden. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers aan de Tweede Kamer. 

De toeslagen werden in 2012 uitgekeerd aan 620 mensen met de Poolse nationaliteit die niet in Polen, in Nederland of in een ander land wonen. In de brief van Weekers is te lezen dat het daarbij 'bijvoorbeeld' gaat om 'overledenen personen of personen met een status VOW', een geregistreerd spookburger.

Volgens researchverslaggever Siebe Sietsma is dat onbegrijpelijk. "Mensen die spoorloos zijn voor de overheid zouden helemaal geen toeslag kunnen krijgen, heeft de Belastingdienst altijd beweerd. In de praktijk gebeurt dat dus gewoon wél."

Het ministerie kan geen verklaring geven voor het opmerkelijke cijfer.

12 juli 2013 16:06
Verbazingwekkend grote aantallen. De overheid heeft, als ze wil, volop zicht op deze enorme fraude. Want de Belastingdienst kan precies nagaan wie er verzekerd is en wie niet. En dus ook of iemand recht heeft op een zorgtoeslag.
Siebe Sietsma Fraude aangepakt
12 juli 2013 14:59, in:

Misbruik toeslagen

20.000 toeslagen stopgezet na fraude

De belastingdienst heeft sinds maart van dit jaar bijna 20.000 toeslagen aan burgers stopgezet.

De belastingdienst heeft sinds maart van dit jaar bijna 20.000 toeslagen aan burgers stopgezet.

Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën laten weten. Weekers beantwoordde vandaag vragen hierover van SP-Kamerlid Farhad Bashir.

De Belastingdienst controleert sinds dit voorjaar scherper op het toekennen van voorschotten op toeslagen. Dat gebeurde nadat een grootschalige toeslagenfraude door onder andere Bulgaren aan het licht kwam. Dat kwam de staatssecretaris op veel kritiek te staan.

Geen voorschot bij onjuist woonadres
De Belastingdienst is sinds eind maart begonnen om burgers die een toeslag ontvangen op basis van een risicoprofiel te beoordelen. Mensen met een verhoogd risico krijgen geen voorschot meer. Ook geeft de Belastingdienst geen voorschotten op toeslagen als een woonadres niet actueel is of als een gemeente aangeeft dat een adres misschien niet klopt.

Bashir laat in een reactie weten verbaasd te zijn dat het kabinet pas na alle ophef aan is begonnen met het stopzetten van toeslagen waar geen recht op bestaat stop te zetten. "Fraudebestrijding moet altijd aan de orde zijn''.