Ga naar de inhoud
Afspraak tussen overheden

Verbod op zonneparken in weiland en natuur: 'De ruimte is schaars'

Er komt een verbod op nieuwe zonneparken in weilanden en natuurgebieden. Beeld © ANP

Er komt een verbod op zonneparken in agrarische- en natuurgebieden. Dat schrijven de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Rob Jetten (Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer. In principe moeten zonnepanelen voortaan vooral op daken en gevels worden aangebracht.

Het Rijk heeft hierover afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en waterschappen. De Jonge en Jetten vinden dat zorgvuldig met de grond in Nederland moet worden omgegaan, 'omdat die schaars is'. Er liggen veel plannen die ruimte opslokken, zoals bijvoorbeeld grootschalige woningbouw. De natuur mag niet worden aangetast vinden de ministers en er moet ook voldoende landbouwgrond blijven voor de voedselvoorziening. 

Combinatie

Het is de bedoeling dat de opwekking van zonne-energie in principe altijd in combinatie met ander gebruik van gronden plaatsvindt. Behalve op daken van woningen in steden en dorpen, moet dan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan daken en gevels van bedrijven, kassen, daken boven parkeerplaatsen en stroken langs wegen.

Natuurbeschermers
Lees ook:
Natuurbeschermers slaan alarm: 'Bouw zonneparken leidt tot kaalslag bodem'

Verordeningen

Het verbod op zonneparken op agrarische en natuurgronden wordt vastgelegd in alle provinciale verordeningen. Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk. Zo blijft het bijvoorbeeld toegestaan om zonnepanelen op het dak van een stal te leggen, als het elektriciteitsnet het aan kan. Ook als sprake is van bestemmingswijziging kan een uitzondering worden gemaakt. Maar in principe mag het dus niet. 

Het verbod geldt voor nieuwe initiatieven. Plannen die nu al in ontwikkeling zijn en afwijken van de nieuwe afspraken kunnen gewoon doorgaan. 

Volgorde

Het Rijk heeft met de andere overheden een volgorde afgesproken voor het plaatsen van zonnepanelen. Ze moeten dus bij voorkeur op daken of gevels van gebouwen komen. Op de tweede plaats komen onbenutte terreinen in bebouwd gebied, op de derde plaats onbenutte terreinen in landelijk gebied en op de vierde plaats landbouw en natuurgronden.

Over die laatste categorie is nu afgesproken dat provincies er in principe geen vergunningen meer voor verlenen.

Bekijk ook: gigantisch zonnepark in woestijn

02:38
In Egypte ligt een zonnepark zo groot als de stad Utrecht.