Ga naar de inhoud
Om bevolkingsgroei op te vangen

Kabinet zoekt grote locaties voor woningbouw na 2030

Nieuwe grote bouwlocaties zijn nodig om in de behoefte aan woningen te kunnen voorzien Beeld © ANP

Het Rijk gaat op zoek naar nieuwe grootschalige woningbouwlocaties, waar na 2030 kan worden gebouwd. Gekeken wordt daarbij naar de regio Eindhoven, de Stedendriehoek rondom Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Twente, Zuid-Limburg en de regio Groningen-Assen met een uitloop naar Emmen.

Demissionair minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hoeveel woningen er in de genoemde regio’s moeten komen is onderwerp van het onderzoek. Het moet gaan om plekken waar ruimte is voor minstens 3.000 huizen en waar snel kan worden gebouwd.

Nota Ruimte

Het zoeken van de grootschalige locaties is onderdeel van de totstandkoming van de Nota Ruimte. Die moet volgend jaar het licht zien.

De nieuwe locaties komen bovenop de 17 al aangewezen gebieden voor grootschalige woningbouw in de meest verstedelijkte gebieden van Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en de Brabantse Stedenrij. Daar worden tot en met 2030 in totaal 288.000 huizen gebouwd, ongeveer 30 procent van de in totaal 981.000 woningen die minister De Jonge tot en met 2030 wil realiseren.

Niet genoeg

In de jaren daarna is op deze 17 locaties ruimte voor nog eens ruim 300.000 nieuwe woningen. Maar dat is volgens De Jonge nog lang niet genoeg om in de behoefte aan woningen te voorzien.

De demissionair minister wijst er op dat er nu een tekort is van 400.000 woningen en dat de bevolking de komende decennia fors groeit.

De
Lees ook:
De Jonge 'wil grip krijgen op migratie om woningtekort op te lossen'

Volgens cijfers van het CBS groeit het aantal inwoners van Nederland van 17,8 miljoen nu tot 19,6 of zelfs 20,6 in 2050. Als we geen grip krijgen op migratie behoort zelfs een scenario met 22 miljoen inwoners in 2050 tot de mogelijkheden.

Minister De Jonge schrijft dat het zijn bedoeling is om heel Nederland sterker te maken en dat hij daarom ook kiest voor locaties buiten het meest verstedelijkte gebied van het land.