Ga naar de inhoud
Om wooncrisis op te lossen

Kamer wil afschaffing winstbelasting woningcorporaties

Sociale huurwoningen in Rotterdam. De Kamer wil de verhuurders vrijstellen van winstbelasting. Beeld © ANP

De Tweede Kamer wil dat woningcorporaties worden vrijgesteld van winstbelasting. Ze kunnen dan meer investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaande huizen, het leefbaar maken van wijken en het betaalbaar houden van huren.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde vandaag een motie van SP, ChristenUnie en GroenLinks om iets te doen aan de hoge belastingdruk voor woningcorporaties. Die helpt volgens initiatiefnemer Sandra Beckerman van de SP niet bij het oplossen van de wooncrisis. 

De corporaties betalen dit jaar 1,1 miljard euro. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot 1,4 miljard in 2026. Het gaat dan voor het grootste gedeelte om winst – ofwel de zogenoemde vennootschapsbelasting. Daarom spreekt de Kamer de voorkeur uit om corporaties daarvan vrij te stellen

Verhuurderheffing

De afgelopen jaren hadden de woningcorporaties weinig investeringsruimte door de verhuurderheffing, een speciale belasting voor sociale verhuurders. Het inmiddels demissionaire kabinet onderkende dit en schafte de heffing af. Gevolg was echter dat corporaties te maken kregen met een veel hogere winstbelasting, die straks ongeveer gelijk is aan de verhuurdersheffing.

SP-Kamerlid Beckerman is blij dat de Kamer nu de winstbelasting voor corporaties wil afschaffen. ''Het zou ontzettend goed nieuws zijn als dit enorme bedrag, dat huurders betalen, nu ook voor huurders kan worden gebruikt. Een belangrijke stap is vandaag gezet in het aanpakken van de wooncrisis.'' 

Meer
Lees ook:
Meer huurwoningen door lagere verhuurderheffing? Dat dreigt anders uit te pakken