Ga naar de inhoud
Voor leefbaarheid en veiligheid

Kabinet trekt 200 miljoen extra uit voor aanpak kwetsbare wijken

Den Haag Zuidwest is een van de kwetsbare wijken die extra financiële steun krijgen. Beeld © ANP

Het kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor 20 kwetsbare wijken. Dat bedrag komt bovenop de 900 miljoen euro die eerder beschikbaar werd gesteld. Het geld is bestemd om problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid aan te pakken,

Dit schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer. 

De bedoeling is dat de problemen in de wijken in samenhang worden aangepakt. Diverse ministeries betalen daarom mee. Hugo de Jonge is coördinerend minister en heeft er voor gezorgd dat er een loket is gekomen waar de 19 betrokken gemeenten kunnen aankloppen voor geld. De wijken krijgen gedurende twintig jaar extra steun.

Het gaat om deze 20 kwetsbare wijken:

 1. Amsterdam Zuidoost
 2. Amsterdam Nieuw-West
 3. Arnhem Oost
 4. Breda Noord
 5. Delft West
 6. Den Haag Zuidwest
 7. Dordrecht West
 8. Eindhoven Woensel-Zuid
 9. Groningen Noord
 10. Heerlen Noord
 11. Leeuwarden Oost
 12. Lelystad Oost
 13. Nieuwegein Centrale As
 14. Roosendaal Ring
 15. Rotterdam Zuid
 16. Schiedam Nieuwland-Oost
 17. Tilburg Noordwest
 18. Utrecht Overvecht
 19. Vlaardingen Westwijk
 20. Zaandam Oost

Den Haag-Zuidwest is één van de gebieden. Gemeente, woningcorporaties en het ROC Mondriaan zijn hier een korte opleiding in de bouw en techniek gestart voor wijkbewoners. Het is de bedoeling dat ze na de opleiding in hun eigen wijk aan de slag gaan om woningen te verduurzamen en renoveren. Inmiddels zijn de eerste vijftien kandidaten gestart met de opleiding voor schilder. Later start ook een opleiding energiefixer. De cursisten kunnen straks huishoudens helpen met een aanbrengen van energiebesparende voorzieningen. 

Met de opleiding wordt een dubbelslag geslagen. Werkzoekenden worden begeleid naar een baan en ze gaan straks aan de slag met de verduurzaming van woningen in hun eigen wijk. Juist in kwetsbare wijken als Den Haag-Zuidwest komt veel energiearmoede voor. Er staan veel woningen die slecht zijn geïsoleerd. Daarom wordt ook fors geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de woningvoorraad. 

'Leefbaarheid
Lees ook:
'Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen'

De hulp van het Rijk is volgens burgemeester Jan Hamming van Zaanstad cruciaal. ''Ze steunen met menskracht en geld en dat zorgt er voor dat we het verschil kunnen maken. Het vertrouwen in de overheid is bij veel bewoners laag. Daarom moeten we in de haarvaten van de wijken aanwezig zijn. We bieden daar de helpende hand aan bewoners die dat nodig hebben. We stellen ook duidelijk grenzen aan wat wel en niet kan en handhaven die ook. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid zorgt er voor dat we langdurig kunnen investeren en dat is hard nodig.''

Slechte gezondheid

Burgemeester Bet Wijbinga van Vlaardingen is er ook blij mee. ''In Vlaardingen Westwijk kampen inwoners al drie decennia met stevige problemen zoals een slechte gezondheid, eenzaamheid, armoede en criminaliteit. Op eigen kracht lukt het ons als gemeente niet zo snel en goed om deze trend te doorbreken.''

In Vlaardingen Westwijk hebben betrokken partijen samen met de bewoners een maatschappelijk plan gemaakt. In de wijk gaan onder meer energiefixers langs bij mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Ook zijn er een extra wijkagent en boa's aangesteld. Wijbinga: ''We staan naast bewoners en zeggen niet, je moet dit en je moet dat. Zo groeit stap voor stap het vertrouwen en daarmee ook de leefbaarheid en de veiligheid."

Bekijk ook: Huis potdicht om energie te besparen? Kijk uit voor schimmels

02:11
Microbioloog Jasper geeft tips om dit soort schimmels te voorkomen.