Ga naar de inhoud
Onderzoek inspecties

Zwakbegaafde Donny M. kreeg niet de juiste zorg, blijkt uit onderzoek na moord op Gino (9)

Politieonderzoek bij de woning van Donny M. Beeld © ANP

De zorg rondom Donny M., verdacht van de moord op de 9-jarige Gino, 'is niet altijd passend geweest'. Dat blijkt uit onderzoek van vier Rijksinspecties. Er is gekeken naar 14 organisaties en hulpverleners. Zij hadden volgens de inspecties vooral focus op hun eigen taken, droegen informatie niet goed over en werkte niet goed samen.

De 9-jarige Gino verdween op woensdagavond 1 juni vorig jaar toen hij in Kerkrade aan het voetballen was. Enkele dagen later werd hij dood teruggevonden achter een uitgebrande woning in Geleen, op aanwijzing van M. Dit was in de buurt van zijn eigen huis. Hij bekende in de rechtszaal dat hij Gino heeft ontvoerd, hem drugs heeft toegediend, hem heeft misbruikt en daarna vermoord.

Veroordeeld

M. werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker een van hen. In 2015 werd M. veroordeeld voor poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid.

De rechter zei toen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. "Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen", aldus de rechter toen.

Donny
Lees ook:
Donny M. bekent misbruiken en doden Gino: 'Wat ik heb gedaan, is afschuwelijk'

Na zijn veroordeling in 2017 komt Donny M. al onder toezicht te staan. Hij verblijft dan in een forensische jeugd GGZ-instelling die onder toezicht staat van de jeugdreclassering. Daarna woont hij nog twee jaar in verschillende instellingen voor beschermd wonen. Eerst nog onder toezicht van justitie, daarna vrijwillig. Vanaf eind 2020 woont hij zelfstandig en krijgt hij nog mondjesmaat zorg en hulp.

De inspecties concluderen dat de 14 organisaties en hulpverleners die betrokken waren bij Donny M., informatie niet goed hebben overdragen aan elkaar. Ook werd er onderling is niet altijd goed samengewerkt.

'Hele samenleving geschokt'

"Niet alleen de familie van Gino heeft diep verdriet, ook de rest van de samenleving is geschokt door de tragische dood van Gino, nu een jaar geleden", schrijven alle partijen die betrokken waren bij dit onderzoek. "We nemen de verbeterpunten ter harte, maar weten dat we daarmee het verdriet en gedane leed niet ongedaan maken." Ook geven de organisaties aan zich beperkt te voelen als het gaat over informatie-uitwisseling door huidige wet- en regelgeving en daarover graag in gesprek te willen met betrokken ministeries.

Over de conclusie van het onderzoek dat er een gebrek was aan een goede overdracht schrijven zij: "Er is niet altijd voldoende informatie gedeeld. De afspraken over de verdere zorg waren niet duidelijk genoeg. Dit gaan we verbeteren."

Volgens de verklaring van de gezamenlijke partijen zouden individuele zaken altijd goed zijn opgepakt, maar is er onvoldoende gekeken naar de samenhang van deze incidenten. "Een mogelijke reden is dat de gebeurtenissen op verschillende beleidsterreinen plaatsvonden. En bij verschillende partijen. Met dit verbeterpunt gaan we meteen aan de slag."

''De regie op de gezamenlijke zorg en ondersteuning is niet altijd gepakt of geregeld", schrijven ze in het onderzoek. Zo ontstond het beeld bij de zorg- en hulpverleners dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. Dat werd daarna door andere betrokken organisaties rondom Donny M. overgenomen en herhaald. Daardoor raakte belangrijke voorwaarden en kennis over de waarde van deze risico-inschatting steeds meer op de achtergrond. Ook werd het gedrag van M. niet voldoende herkend. De begeleiding, zorg en ondersteuning voor M. was daardoor niet altijd passend.

De schrijvers van het rapport concluderen dat het niet zeker is of de dood van Gino voorkomen had kunnen worden, als de betrokken organisaties anders hadden gehandeld. Want tijdens de rechtszaak over de dood van Gino vorige maand kwam ook naar voren dat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum de kans groot achten dat hij opnieuw een kind misbruikt als hij niet behandeld wordt. Bij Donny M werd in dat onderzoek onder meer een persoonlijkheidsstoornis en een pedofiele stoornis vastgesteld.

De rechtszaak tegen Donny M. loopt nog.

Bekijk ook: Verjaardagsoptocht met pick-ups voor vermoorde Gino (9)

00:50
In Maastricht werd in februari een speciale tocht georganiseerd voor Gino. Hij zou tien jaar geworden zijn, maar werd in juni vorig jaar vermoord.