Ga naar de inhoud
Panden, meubilair, auto's

Kabinet wil van criminelen afgepakt geld investeren in wijken

Vermogen dat van criminelen is afgepakt, moet makkelijker terug kunnen worden gegeven worden aan de samenleving. Dat wil minister Dilan Yeşilgöz (Justitie). Ze zal daarvoor speciale regels maken, zegt ze tegen RTL Nieuws.

De minister vertelt over haar plannen naar aanleiding van een project in Schiedam. Daar is het na jaren touwtrekken tussen allerlei betrokkenen gelukt van criminelen afgepakt geld te investeren een zogeheten leerwerkplek in de wijk De Gorzen. Op zo'n plek combineren jongeren werk met een opleiding.

In plaats van de opbrengst van de verkoop van een aantal inbeslaggenomen panden in de schatkist te stoppen, wordt het geïnvesteerd in de leefbaarheid van de buurt waar de gebouwen stonden. Een goede zaak, vindt Yeşilgöz.

Dure klokjes

"Het is heel mooi als we dat afgepakte geld van criminelen en alles waarmee ze willen pronken - van dure klokjes, auto's tot vastgoed - kunnen teruggeven aan de samenleving door de opbrengst ervan te investeren in de leefbaarheid van onze buurten. Zo wordt ook duidelijk dat misdaad niet loont", zegt de minister.

Zij wil de ervaringen in Schiedam gebruiken om een structurele regeling te maken, waardoor het makkelijker wordt het criminele vermogen te investeren in de maatschappij. Dat kost nu heel veel tijd, omdat veel verschillende instanties zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en diverse ministeries hun zegen eraan moeten geven.

Bekijk ook: Minister Yeşilgöz: 'Crimineel geld terug in de wijk'

00:38

Als het aan Yeşilgöz ligt, wordt het afgepakt vermogen vooral geïnvesteerd in wijken die lijden onder criminaliteit. "Zo wordt geïnvesteerd in het bieden van werkgelegenheid of ondernemerschap op lokaal niveau, waarmee ook de ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan."

En ze wil het geld juist in deze wijken besteden omdat dat 'dezelfde wijken zijn waarin jonge kinderen worden geronseld voor diezelfde criminele activiteiten', zegt zij tegen RTL Nieuws. "Ik wil dat wij er eerder bij zijn en dat we zorgen dat die kinderen, jonge jongens, geen boeven worden. Dus alles wat we kunnen afpakken zetten we wat mij betreft weer in. Dit is een goede eerste stap, en dan gaan we kijken hoe we het kunnen uitrollen." 

Zij wil het 'maatschappelijk herbestemmen' niet beperken tot afgepakte gebouwen. "Het kan ook gaan om door de overheid in beslag genomen goederen die nu opgeslagen liggen, maar dan gebruikt kunnen worden in sociale- en/of leerprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om auto's, meubilair en gereedschap."

Niet onoverwinnelijk

Niet alleen Yeşilgöz is enthousiast. Ook het Openbaar Ministerie juicht de plannen toe, zegt hoofdofficier Hillenaar van het arrondissementsparket Rotterdam.

"Door afgepakt crimineel bezit aan de maatschappij te schenken, wordt voor iedereen zichtbaar dat misdadigers verre van onoverwinnelijk zijn. In Italië is het maatschappelijk herbestemmen van met misdaad verkregen eigendommen al langer ingeburgerd en het is daar een enorm succes. Misdaad loont niet, maar in dit geval profiteert wél een hele wijk in Schiedam”, aldus Hillenaar.

Minister:
Lees ook:
Minister: 'Georganiseerde criminaliteit geworteld in elke hoek van het land'