Ga naar de inhoud
Angst voor schade wegnemen

Rijk wil bouw flexwoningen versnellen door garant te staan

De bouw van flexwoningen in Nieuw-Vennep Beeld © ANP

Het Rijk zal garant staan voor eventuele schade die woningcorporaties of gemeenten oplopen als ze flexwoningen neerzetten en die na tien tot vijftien jaar nergens meer kwijt kunnen. Zo wil minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting die partijen stimuleren vaart te maken met het neerzetten van flexwoningen.

Tot en met 2024 wil De Jonge er 37.500 neerzetten, voor de huisvesting van onder meer statushouders en starters. Maar bij gemeenten en woningcorporaties leeft de angst dat dit kan leiden tot kapitaalvernietiging als de flexwoningen over tien tot vijftien jaar weg moeten van de tijdelijke locatie en er nog geen nieuwe plek is. Daardoor stagneert de bouw van flexwoningen. 

Verplaatst

In principe kunnen de huizen worden verplaatst naar een andere locatie. Is er in een gemeente geen ruimte, dan wordt naar de regio of provincie gekeken en vervolgens naar elders in het land. Het Rijk wijst een soort marktmeester aan die partijen bij elkaar brengt. Lukt het echt niet om de woningen ergens anders neer te zetten dan vergoedt het Rijk de schade, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel van woningcorporaties, Aedes.

Snel
Lees ook:
Snel opleveren flexwoningen 'komt amper van de grond'

Tijdelijke locaties

Gemeenten moeten zoveel mogelijk tijdelijke locaties aanwijzen. Dat kan bijvoorbeeld op bedrijventerreinen waar voorlopig geen nieuwe bedrijven worden gebouwd. Als de grond over tien tot vijftien jaar toch nodig is voor andere doeleinden, kunnen de woningen gemakkelijk worden herplaatst. Het gaat in principe om sociale huurwoningen. Corporaties geven opdracht tot de bouw en verhuren ze. 

De flexwoningen spelen een belangrijke rol in het oplossen van de problemen in de asielopvang. Opvanglocaties voor asielzoekers zitten nu verstopt omdat mensen die al een verblijfsvergunning hebben, niet aan een woning kunnen komen.

Utrecht
Lees ook
Utrecht reserveert 6 weken lang merendeel sociale huurwoningen voor statushouders