Ga naar de inhoud
Na urenlang overleg

Toch een akkoord: VVD spreekt steun uit voor asielwet

Na urenlang fractieoverleg is de VVD alsnog akkoord met de asielwet. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zojuist gezegd. Daarmee is een crisis in de coalitie voor vandaag afgewend. "Het was een pittig gesprek", zei Hermans. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten desnoods verplicht worden asielzoekers op te nemen.

Voorwaarde voor de VVD-fractie is wel dat VVD-partijleider Rutte aan de slag gaat met het omlaag brengen van de asielinstroom. Rutte werd speciaal ingevlogen voor het urenlange fractieoverleg. Dit jaar komen er volgens de verwachtingen tussen de 48.210 en 55.170 asielzoekers naar ons land. Volgend jaar is de instroom volgens de prognoses nog hoger. 

Weken van overleg

Het kabinetsplan om asielzoekers 'eerlijk' over gemeenten te spreiden, leidde afgelopen maanden tot grote verdeeldheid in de coalitie. Daarbij kwamen D66, ChristenUnie en CDA lijnrecht tegenover de VVD te staan. 

Na twee gemiste deadlines leek het kabinet gisteren tot een asielwet te komen, maar de VVD-fractie ging niet akkoord. Premier en VVD-leider Rutte moest er vandaag aan te pas komen om de VVD-leden te overtuigen in te stemmen met het kabinetsplan. De partijleider zei na afloop dat hij zich hard gaat maken om de asielinstroom omlaag te krijgen. 

De VVD-fractie is daardoor nu akkoord met de wet. 

Bekijk ook: Rutte: aan de slag met instroom, 'aantallen zijn te hoog'

02:16

Politieke problemen nog niet voorbij

Een crisis in de coalitie is daarmee voor vandaag afgewend, maar de politieke problemen zijn nog lang niet voorbij, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Welke instroom-maatregelen gaat het kabinet dan nemen? Gaat Nederland tijdelijk de Europese asiel-afspraken niet naleven? Wordt de opvang soberder? Dat is nog volstrekt onduidelijk. En het wordt een lastig gesprek in de coalitie? Als de VVD allerlei eisen heeft voor instroombeperkingen, dan is de vraag hoe D66 en ChristenUnie daarop reageren."

Lambie vervolgt: "De in augustus afgesproken beperking van de gezinshereniging vond de ChristenUnie 'net te dragen', dus elke verdere aanscherping kan tot felle discussies in de coalitie leiden. En hoe deze keuze van de fractie valt in de eigen partij? Er is een groep kritische VVD-leden die niet wil dat de partij instemt met de wet, dus er wacht de VVD volgend weekend een roerig congres." 

De spreiding gaat als volgt:

  • Elk jaar maakt de overheid een inschatting van het aantal asielzoekers dat komt. Die gaan eerst naar de reguliere opvanglocaties die nu al beschikbaar zijn.
  • Zitten die vol en komen er meer asielzoekers, die worden verspreid over alle gemeenten.
  • Dat gaat eerst vrijwillig. Als gemeenten zelf meer opvang aanbiedt, krijgen ze een financiële beloning. 
  • Als er dan nog niet genoeg plekken zijn, dan kan Den Haag gemeenten verplichten.
Bron: RTL NIeuws