Ga naar de inhoud
Ondanks haar vertrek

Onderzoek naar Arib gaat door, bestuur Kamer vindt dat het 'zorgvuldig' handelde

Bergkamp en Arib tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld © ANP

Het onderzoek naar de handelswijze van oud-Kamervoorzitter Arib gaat door, ondanks dat zij inmiddels uit de Kamer is vertrokken. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, in een brief die zojuist naar de Tweede Kamer is gestuurd. De brief is mede verstuurd namens het hele presidium, het bestuur van de Kamer.

Volgens Bergkamp is het presidium niet alleen bevoegd maar moet ze zelfs een onderzoek instellen naar de aantijgingen tegen Arib. Tegenover de pers zei ze vanavond anders geen knip voor de neus waard te zijn: 

Bergkamp: 'Geen knip voor neus waard als we niet onderzoeken'

00:49

Anonieme klachten

Volgens Bergkamp hoor dit bij rol van de Tweede Kamer als werkgever van de ambtenaren die hebben geklaagd. "Dat wil zeggen dat er onderzoek gedaan moet worden naar de juistheid van omschreven voorvallen en geschetste sociale onveiligheid en nagegaan dient te worden of nazorg moet worden verleend aan betrokken medewerkers."

Zij schrijft dat het presidium ervan overtuigd is dat het besluit tot het instellen van een onderzoek rechtmatig tot stand is gekomen, ook al betrof het anonieme klachten over Arib.

Wel noemt het bestuur het 'zeer betreurenswaardig' en 'zeer kwalijk' dat het nieuws uitlekte, voordat Arib persoonlijk op de hoogte werd gesteld.

Arib
Lees ook:
Arib werkt niet mee aan onderzoek: ‘Ongehoord en ongepast’

Vorige week besloot het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib toen ze Kamervoorzitter was. Dit gebeurde op basis van anonieme brieven die erover waren binnengekomen, en op aandringen van de landsadvocaat. Dat er een onderzoek zou komen, lekte uit via NRC. Arib wist op dat moment nog van niets.

Kamervoorzitter Bergkamp maakte gisteren bekend dat ze aangifte gaat doen van het lek. Verschillende partijen wilden daarnaast uitleg over hoe de kwestie is aangepakt. En hoe het besluit om een extern onderzoek in te stellen naar Arib tot stand is gekomen. Volgens de SP, de Partij voor de Dieren, JA21, BBB en het Kamerlid Omtzigt is duidelijkheid 'van groot belang voor het vertrouwen in onze democratie en onze instituties'.

Vertrek om 'anonieme dolkstoten'

Arib zelf maakte zaterdagavond bekend dat ze de Tweede Kamer verlaat vanwege de 'anonieme dolkstoten van de laatste dagen'. In een schriftelijke verklaring noemt ze het 'staatsrechtelijk onjuist' dat het presidium 'buiten het zicht van de Kamer de landsadvocaat de opdracht heeft gegeven een zittend Kamerlid te controleren'.

PvdA-leider
Lees ook:
PvdA-leider Kuiken 'overvallen' door opstappen Arib

Het vertrek van Arib kwam als een verrassing voor de PvdA. Fractieleider Attje Kuiken zei in een verklaring dat ze 'totaal overvallen' was. Ook had Arib volgens haar niet hoeven te vertrekken.

Arib benadrukte in haar verklaring dat zij zich onvoldoende gesteund voelde door haar eigen fractiegenoten. De brief die enkele partijen stuurden aan het bestuur van de Tweede Kamer om opheldering te vragen, werd niet door de PvdA ondertekend. Kuiken stelde daarop dat haar fractie de brief inhoudelijk wel te steunen, maar deze niet hebben willen ondertekenen 'omdat wij het sterker en zuiverder vonden als andere fracties dit aan de orde zouden stellen.'

Bekijk ook: reacties Arib en Bergkamp na lekken van onderzoek

01:39
'Ongehoord' zegt de een, 'Balen', de ander.