Ga naar de inhoud
Chaos bij aanmeldcentrum

Kabinetsplan tegen asielcrisis: meer geld, meer woningen, géén asielstop

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld © ANP

Gemeenten moeten dit najaar in totaal 20.000 statushouders huisvesten. Het kabinet wil de komende jaren ruim 730 miljoen euro uittrekken voor verschillende projecten om de opvangcrisis te bestrijden, zoals noodopvang, huisvesting, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers. Er komt voorlopig geen asielstop, maar het kabinet broedt nog beperkingen van de instroom.

Dat blijkt uit een concept-akkoord tussen kabinet en gemeenten in handen van de politieke redactie van RTL Nieuws. Over het bestuurlijk akkoord is de afgelopen dagen onderhandeld, gisteren besproken in het Veiligheidsberaad en ligt vandaag op tafel in de ministerraad. 

Tweede locatie bij Ter Apel

Al weken is er een opvangcrisis in Nederland. Het is met name chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedoeling is dat zo snel mogelijk een einde komt aan het buitenslapen bij Ter Apel. Er komt een tweede locatie in de buurt van Ter Apel, in een nabijgelegen gemeente. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen en vervolgens ter registratie naar Ter Apel gaan.

Ter Apel blijft tot 1 oktober een 'veiligheidsrisicogebied', zodat de politie preventief kan fouilleren. Daarnaast wordt een noodverordening voor heel Ter Apel overwogen, zodat mensen kunnen worden weggestuurd, om chaos te voorkomen. Bij een noodverordening mogen alleen mensen het gebied in om zich te registreren of als ze toegang hebben tot opvang.

Terrein
Lees ook:
Terrein Ter Apel vanavond niet leeg, ondanks ultimatum

Meer crisisnoodopvang

Elke veiligheidsregio gaat 225 extra plekken als crisisnoodopvang inrichten. De rijksoverheid betaalt deze crisisnoodopvang en alle kosten die daarmee samenhangen. Die crisisopvang is tijdelijk, de bedoeling is dat voor 1 januari 2023 de crisisnoodopvang is afgebouwd.

Naast de crisisnoodopvang wil het kabinet ook inzetten op kleinere opvanglocaties. In het overleg tussen gemeenten en kabinet is afgesproken dat locaties die gemeenten aanbieden niet hoeven te voldoen aan de normale standaard voor asielopvang. De minimale voorwaarde wordt: veilig en hygiënisch.

Huizen voor mensen die mogen blijven

Naast de crisisopvang moeten gemeenten veel meer woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, zogenaamde 'statushouders'. Voor dit najaar is het streven om 20.000 statushouders een huis te geven. De vraag is of dat lukt: al jaren halen gemeenten de doelstellingen voor huisvesting niet. De overheid wil meer flexwoningen en gezamenlijke huizen. Voor het einde van 2024 moeten 37.500 flexwoningen zijn gebouwd.

Voor 1 oktober komt het kabinet met een spoedwet om gemeenten te dwingen een bepaald aantal asielzoekers op te nemen.

In de plannen staat dat gemeenten kunnen gaan uitruilen. Zo zou de ene gemeente beter een asielzoekerscentrum kunnen inrichten en de andere gemeente juist statushouders een huis kunnen geven. Gemeenten kunnen zo taken van elkaar overnemen. Provincies krijgen een nadrukkelijke rol in de verdeling tussen de gemeenten, maar nadere afspraken moeten nog worden gemaakt.

Instroombeperkingen

Er komt voorlopig geen asielstop, zo staat in de documenten tussen kabinet en gemeenten. Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg zou meer tijd nodig hebben. 

Volgens bronnen bespreekt het kabinet vandaag al verschillende mogelijkheden. Een van de optie is een tijdelijke stop op gezinshereniging. Asielzoekers met een verblijfsvergunning mogen pas hun familie laten overkomen als ze daadwerkelijk een woning hebben toegewezen gekregen.  

Er wordt 15 miljoen euro uitgetrokken voor een project om overlastgevende asielzoekers sneller uit te zetten. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor inburgeringscursussen, omdat men verwacht dat het aantal inburgeraars gaat stijgen.

Bekijk ook: 700 ijsjes om uit te delen zijn klein lichtpuntje in Ter Apel

00:42
Het is al dagen enorm druk bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Een studente komt zelf in actie om de mensen daar te helpen. Ze deelt er 700 ijsjes uit.