Ga naar de inhoud
Speciaal team aangesteld

Officieel watertekort in Nederland, droogte houdt ook komende weken aan

Het scheepvaartverkeer heeft last van de extreem lage waterstand in de IJssel. Beeld © ANP

Nederland heeft officieel een watertekort. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur zojuist bekendgemaakt. Er is meer vraag naar water dan dat er binnenkomt via regen en rivieren. De droogte heeft nu nog vooral gevolgen voor de landbouw en scheepvaart, maar kan de komende tijd volgens minister Harbers meer 'maatschappelijke belangen gaan raken'.

Harbers heeft daarom een speciaal team, het Managementteam Watertekorten, aangesteld. Dat bereidt mogelijke nationale en bovenregionale maatregelen voor om het water in het land te verdelen.

Geen sproeiverbod tuin

Op dit moment zijn die maatregelen nog niet nodig, laat het ministerie weten, 'maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn'. Er gaat geen verbod gelden op het sproeien van de tuin of het wassen van de auto.

Die zaken gebeuren vaak met kraanwater en daar is geen tekort aan. Dat is er, nu en in de toekomst, voldoende.

Oproep minister

Maar minister Harbers roept Nederlanders wel op bewust met hun kraanwater om te gaan.

"We proberen samen met alle waterpartners het watertekort beheersbaar te houden, maar iedereen kan een steentje bijdragen. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen. Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar."

Speuren
Lees ook:
Speuren naar scheuren: dijken onder druk door droogte

Op één na hoogste categorie watertekort

Voor de droogte zijn kleurcodes aangegeven voor de ernst van de situatie, van groen tot rood. Vandaag is een 'feitelijk watertekort' afgekondigd door het ministerie. Dat is code oranje, de op één na hoogste categorie wat betreft droogte. De laatste keer dat er een 'feitelijk watertekort' was, was in 2018.

  • Groen: geen watertekorten
  • Geel: dreigend watertekort
  • Oranje: feitelijke watertekorten
  • Rood: (dreigende) nationale crisis
Water
Lees ook:
Water op rantsoen, Italië kampt met ongekende droogte: 'Het is een ramp'

Op dit moment heeft de droogte vooral gevolgen voor de scheepvaart en landbouw. Het tekort aan water zorgt ervoor dat in sommige regio’s vaarwegen al niet meer worden gebruikt en dat landbouwgewassen niet meer altijd mogen worden besproeid.

Ook de natuur heeft zichtbaar te lijden onder de droogte. Maar het is mogelijk dat het daar niet bij blijft.

Voorrang bij watertekort

Daarom ligt vanaf vandaag de verantwoordelijkheid voor de waterverdeling bij het Managementteam Watertekorten. Dat team, bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries, bereidt mogelijke nationale en bovenregionale maatregelen voor.

Ook wordt de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Daarmee wordt bepaald welke gebieden bij een watertekort voorrang krijgen. De hoogste prioriteit daarbij hebben de veiligheid van dijken en het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur. Daarna komen de drinkwater- en energievoorziening, gevolgd door de beregening van ‘kapitaalintensieve gewassen' en daarna de scheepvaart, landbouw, industrie en binnenvisserij.

Waterpeil IJsselmeer

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen genomen tegen de droogte. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer – waar een groot deel van Nederland zoet water uit haalt - zo hoog mogelijk gehouden.

Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen rivieren.

Bekijk ook: woonboot van Margot staat scheef door droogte

01:35
De voordeur die vanzelf opengaat, een bed dat op klossen moet staan en spullen die van de tafel afglijden. Margots woonboot is door het lage waterpeil scheef gaan staan. “Je moet constant tegendruk geven, je krijgt echt last van je rug.”