Ga naar de inhoud
Afspraak met corporaties

Sociale huren voor laagste inkomens gaan in 2024 omlaag

Woningcorporaties gaan de komende jaren 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Ruim een half miljoen bewoners van sociale huurwoningen krijgen in 2024 een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Het gaat om mensen die maximaal 120 procent van het sociale minimum aan inkomen hebben. Zij gaan maximaal 550 euro in de maand aan huur betalen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft dit afgesproken met de vereniging voor woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Voor alle huurders van sociale huurwoningen geldt in 2023, 2024 en 2025 dat de huur niet langer wordt verhoogd op basis van de inflatie, maar op basis van de loonontwikkeling. De huurstijging zal een half procent lager zijn dan de gemiddelde stijging van de CAO-lonen in het voorgaande jaar. Vandaag tekenden de betrokken partijen een overeenkomst waarin dat is vastgelegd. 

Verhuurderheffing

De afspraken over de huur maken deel uit van een pakket prestatieafspraken, waaraan woningcorporaties moeten voldoen in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Het schrappen van die belasting, zoals afgesproken in het regeerakkoord van Rutte IV, zorgt ervoor dat de corporaties jaarlijks 1,7 miljard euro aan extra bestedingsruimte krijgen.

Behalve aan de verlaging en matiging van de huren wordt dat geld besteed aan de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen (tussen de 850 en 1000 euro per maand) in de periode tot en met 2030. 

Kabinet
Lees ook:
Kabinet gaat middenhuurders beschermen tegen woekerprijzen

Energiezuiniger

Ook is vastgelegd dat de corporaties al hun woningen met energielabels E, F. of G, die niet worden gesloopt, voor 2028 versneld energiezuiniger maken. De huurders hoeven daarvoor geen huurverhoging te betalen. In 2030 moeten 675.000 sociale huurwoningen zijn geïsoleerd en 450.000 aardgasvrij zijn gemaakt. 

In 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud, met uitzondering van huizen die op de nominatie staan om te worden gesloopt. De corporaties gaan jaarlijks 200 miljoen euro extra investeren in woningverbetering met speciale aandacht voor vocht- en schimmelproblemen, loden waterleidingen, asbest en brandveiligheid. Daar bovenop investeren ze jaarlijks 75 miljoen euro extra in de leefbaarheid van woonwijken. 

Trendbreuk

Directeur Zeno Winkels van de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is blij met de afspraken over huurmatiging voor alle huurders en huurverlaging voor de mensen met de laagste inkomens. Hij spreekt van een trendbreuk omdat voor het eerst sinds tijden de sociale woningvoorraad weer wordt uitgebreid. 

Voorzitter Martin van Rijn van Aedes is blij dat de corporaties nu worden bevrijd van het juk van de verhuurderheffing en weer ruimte hebben om te investeren. Over de afspraken met het Rijk zegt hij: ''Hiermee nemen wij als corporaties het voortouw bij het bestrijden van de wooncrisis.''

Graag zou hij zien dat de mensen met de laagste inkomens al komend jaar een huurverlaging krijgen. Minister De Jonge kan dat nog niet toezeggen. Voorlopig gaat de maatregel in 2024 in, maar bij de begrotingsonderhandelingen in augustus wordt hier opnieuw naar gekeken. Op Prinsjesdag moet hier duidelijkheid over komen.

Minister
Lees ook:
Minister grijpt in als gemeenten afspraken woningbouw niet nakomen