'Doorbraak forceren'

Plan kabinet: gemeenten moeten voor 7500 statushouders tijdelijke woning vinden

22 juni 2022 19:26 Aangepast: 22 juni 2022 19:27
Beeld © ANP

Er ligt een nieuw voorstel van het kabinet aan de gemeenten om de asielcrisis de komende zes weken aan te pakken. Het plan is om 7500 vluchtelingen met een verblijfsstatus een tijdelijke woning aan te bieden, zodat ruimte vrijkomt in de asielzoekerscentra. Ook krijgen de gemeenten steun van honderden ambtenaren.

De gemeenten moeten verder 225 extra opvangplekken regelen per veiligheidsregio. Dat zijn in totaal 5625 extra plekken om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verkleinen. Daar is het al maanden overvol, waardoor mensen op stoelen moeten slapen en in tenten. 

Woningen voor statushouders

Ook stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van woningen voor statushouders. Zij hebben recht op een huis, maar door de woningnood zijn die huizen er niet.

Daardoor blijven zij noodgedwongen zitten in asielzoekerscentra, waardoor die overvol zitten. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws na berichtgeving door de NOS.

De toezegging van het kabinet volgt op een stevige botsing met gemeenten, maandag tijdens het Veiligheidsberaad. Daar lag een notitie op tafel van de 25 veiligheidsregio’s met forse kritiek op de aanpak van de asielcrisis.

'Doorbraak forceren'

Daarin staat onder meer dat de asielcrisis niet wordt opgelost als het kabinet 'niet komt met een structurele aanpassing van de huidige werkwijze en een doorbraak geforceerd wordt in de asielketen in Nederland.'

Uit de notitie blijkt dat de gemeenten vooral het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op de korrel nemen. Die organisatie faalt keer op keer, schrijven de lokale ambtenaren.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Veiligheidsregio's en kabinet zijn het nog niet eens over asielopvang

Het COA zou onvoldoende personeel hebben, waardoor gemeenten meer moeten leveren dan ze kunnen. Ook is het COA 'niet bij machte om, zoals afgesproken, de medische zorg op opvanglocaties te organiseren, zodat ook deze taak bij gemeenten belandt'.

Kabinet levert ambtenaren

Het COA zou afspraken niet nakomen, waardoor gemeenten taken moeten overnemen. "De gemeenten lossen steeds meer uitvoeringsproblemen van het COA op."

Omdat de 25 veiligheidsregio’s aangeven tegen de grenzen van hun kunnen aan te lopen, biedt het kabinet aan om per veiligheidsregio 30 ambtenaren te leveren om mee te helpen. Daarnaast regelt het Rijk busvervoer en medische zorg.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Asielzoekers slapen in tenten en opnieuw op stoelen in Ter Apel

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore