Ga naar de inhoud
Vrees voor uitkoop boeren

Honderden VVD'ers in opstand tegen stikstofplannen kabinet: 'Niet eerder gebeurd'

Beeld © ANP

De stikstofplannen van het kabinet leiden tot flinke beroering bij boeren, maar ook binnen regeringspartij VVD. Bijna 400 VVD'ers uit het hele land roepen de VVD-Tweede Kamerfractie en het kabinet op om de plannen niet uit te voeren. "Zo'n groot signaal, met zoveel indieners, heb ik nog niet eerder gezien bij een VVD-congres", zegt initiatiefnemer en VVD-provinciale Statenlid Mirjam Nelisse.

Vorige week lekte uit dat volgens berekeningen in opdracht van het kabinet de stikstofuitstoot in bepaalde delen van het land drastisch moet dalen. In sommige streken, zoals de Gelderse Vallei en de Peel in Brabant, moet de uitstoot met 70 tot 80 procent omlaag. Dat is volgens deskundigen niet mogelijk zonder op grote schaal boeren uit te kopen. En dat uitkopen ligt zéér gevoelig in de agrarische sector.

Regioaanpak
Lees ook:
Regioaanpak stikstof: 'Uitstoot soms 70 tot 80 procent omlaag'

Ook andere sectoren

En dus ook bij de VVD-achterban. 362 VVD'ers ondertekenden de motie, maar de steunbetuigingen blijven binnendruppelen, zegt Nelisse. "Wij zijn bijna bij de 400 ondertekenaars."

De groep VVD'ers roept op om het plan zo aan te passen dat álle sectoren helpen met het terugdringen van de stikstofuitstoot. "We willen dat er niet alleen naar de landbouw wordt gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar de vervoer- of industriesector. Het knaagt aan het draagvlak dat alleen de boerensector dit moet doen."

Oproep

In de motie die zaterdag wordt ingediend tijdens het VVD-congres staat het als volgt geformuleerd: "Wij roepen de Tweede Kamerfractie en het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken. Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis van feiten en haalbare scenario's. "

Want Nelisse en de honderden VVD'ers twijfelen aan de meetmethode waarmee de neerslag van stikstof is gemeten. Daarmee werd de agrarische sector aangewezen als een van de grootste veroorzakers van de stikstofneerslag. "Wij zijn er vanuit gegaan dat het op basis van onomstotelijk bewijs zou gebeuren, maar de cijfers bleken al twee keer anders te zijn."

Eigen ideeën

De ondertekenaars willen dat er ruimte komt voor agrariërs om zelf met ideeën te komen om de stikstof terug te dringen. "Er zijn genoeg innovaties die echt rijp zijn voor toepassing."

Nelisse gaat ervan uit dat het congres haar motie aanneemt en de Tweede Kamerfractie dat gaat uitvoeren. "Ik kan me niet voorstellen dat de fractie dit naast zich neerlegt."

Van der Wal: stikstofbeleid is onontkoombaar, we hebben geen keuze

Het kabinet gaat het stikstofbeleid niet afzwakken omdat er vanuit bepaalde hoeken maatschappelijke en politieke druk is tegen de plannen, zei natuurminister Christianne van der Wal (VVD) vanmiddag in de Tweede Kamer. Het beleid zal ingrijpend zijn, maar is ook onontkoombaar. "Ik heb geen keuze om de druk te weerstaan, dat moet", zei Van der Wal.

De bewindsvrouw van VVD-huize presenteert vrijdag samen met minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) wat nodig is per gebied om de natuur te herstellen én welk perspectief daar voor boeren tegenover staat. De dag erna zal Van der Wal haar plannen moeten verdedigen tegenover partijgenoten op het congres van de VVD.

Tegen kritische partijgenoten, maar ook tegen boeren die opnieuw met demonstraties op het Malieveld in Den Haag dreigen, zegt Van der Wal: "We hebben geen enkele keuze."

Minister van der Wal: krimp veestapel is evident

00:55
Minister Christianne van der Wal reageert op de uitgelekte cijfers over de stikstofaanpak. Die moet volgens die cijfers per regio worden aangepakt.