Ga naar de inhoud
Om overlast te voorkomen

Kabinet: in elke gemeente 30 procent van de huizen sociale huur

Archieffoto. Beeld © ANP

Om problemen met de leefbaarheid te voorkomen wil het kabinet sociale huurwoningen beter spreiden over gemeenten. Nu staan deze goedkope huurhuizen vooral in grotere steden. In sommige wijken wonen daar te veel mensen met problemen dicht op elkaar en is sprake van overlast.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening dat hij ernaar streeft dat straks in elke gemeente ongeveer 30 procent van het woningbestand uit sociale huurhuizen bestaat. Hierover worden met alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt.

Wooncrisis

De betere verdeling van de goedkope huurhuizen maakt deel uit van het programma 'Een thuis voor iedereen', dat de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is een van de propgramma’s die zijn gekoppeld aan de agenda, waarmee De Jonge de wooncrisis te lijf wil gaan.

VEH:
Lees ook:
VEH: 'Betaalbare woningen' voor veel mensen niet betaalbaar

Tot en met 2030 moeten woningcorporaties 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Die komen dus vooral in gemeenten waar de streefnorm van 30 procent nog niet wordt gehaald. Gemeenten die nu al meer goedkope huurhuizen hebben, moeten zich meer gaan richten op betaalbare huizen voor de middeninkomens, de zogenoemde middenhuur.

Woonzorgvisie

Alle gemeenten moeten volgend jaar een woon-zorgvisie maken. Daarin komt te staan hoe het aanbod bijzondere groepen huurders en de daarbij behorende behoefde aan zorg en begeleiding zich ontwikkelt. Het gaat dan onder meer om daklozen die moeten worden gehuisvest, mensen die uit een zorginstelling komen en weer zelfstandig gaan wonen of mensen die uit de gevangenis komen.  

Dit
Kijk ook:
Dit is waarom jouw huur volgend jaar omhoog dreigt te knallen

Er komt vooralsnog geen taakstelling voor gemeenten, waarin staat hoeveel van dit soort mensen per jaar moeten worden gehuisvest. Wel moeten alle gemeenten een huisvestingsverordening maken, waarin ze aangeven hoe is geregeld dat kwetsbare woningzoekenden - zoals bijvoorbeeld jonge daklozen - voorrang krijgen.

Op dit moment heeft nog maar 54 procent van de gemeenten zo’n verordening. Gemeenten die niet voldoende hun best doen om probleemgroepen te huisvesten, kunnen straks door de provincie worden gedwongen.

Kwetsbare positie

"Woonruimte is een primaire levensbehoefte" , schrijft De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer. "Dit geldt zeker voor mensen in een kwetsbare positie die hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Voor mensen die extra steun nodig hebben, zullen wij ons als overheid in het bijzonder moeten inspannen".