Ga naar de inhoud
Brief naar scholen

Scholen lappen regels ouderbijdrage aan hun laars: 'Onacceptabel'

Een schoolreisje naar Ameland, ter illustratie. Beeld © ANP

Alle leerlingen moeten op schoolreisje kunnen, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen moeten die regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage expliciet vermelden, maar lang niet alle scholen doen dat. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) vindt dat 'onacceptabel' en komt in actie: bij alle basis- en middelbare scholen valt binnenkort een brief op de deurmat.

De vrijwillige ouderbijdrage moet ook écht vrijwillig zijn, staat in de wet die afgelopen schooljaar inging. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders die vrijwillige bijdrage niet betalen. Scholen zijn verplicht deze regels expliciet te vermelden in de schoolgids en het schoolplan, zodat ouders dit ook weten.

'Onwenselijk en onjuist'

Maar lang niet alle scholen doen dat. Uit onderzoek van stichting Leergeld, waarover NRC schreef, blijkt dat van de 120 onderzochte middelbare scholen de helft dat niet doet. Onderwijsminister Dennis Wiersma vindt dat niet kunnen en gaat daarom alle basis- en middelbare scholen een brief sturen waarin hij persoonlijk nog eens de nieuwe regels over de ouderbijdrage onder de aandacht gaat brengen.

"Ik vind het erg onwenselijk en onjuist als scholen niet duidelijk maken aan ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is en dat kinderen niet langer uitgesloten mogen worden van extra activiteiten als ouders niet betalen. De wet verplicht scholen dit expliciet te vermelden in hun schoolgids", schrijft de minister. Na de brief volgt nog een grotere campagne.

De VVD-minister komt hiermee na Kamervragen van GroenLinks en SP. "Onmenselijk dat kinderen nog altijd worden uitgesloten van schoolreisjes omdat hun ouders de ouderbijdrage niet hebben betaald", zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Communicatie 'bewust vaag'

Goede communicatie over de regels is volgens Westerveld essentieel. Volgens het Kamerlid wordt de communicatie door scholen soms bewust vaag gehouden. Er zijn ook nog altijd scholen die aanmaningen sturen of kinderen uitsluiten als er niet betaald wordt.

De ouderbijdrage is belangrijk voor scholen omdat activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen en bijlessen niet vanuit het de overheid worden gefinancierd. Landelijk was de gemiddelde ouderbijdrage vorig jaar zo'n 57 euro, maar op sommige scholen zijn bedragen boven de 600 euro geen uitzondering.

'Scholen
Lees ook:
'Scholen vragen verplichte ouderbijdrage, ondanks wetswijziging'

Dit schooljaar zijn bij de Inspectie van het Onderwijs tot nu toe 88 meldingen over de ouderbijdrage binnengekomen (zowel over basis- als middelbare scholen). In veel gevallen zijn dit meldingen van ouders die aangeven dat de school van hun kind hun vraagt een bijdrage te voldoen. 

De inspectie heeft in deze gevallen onderzocht of de school zich bij het vragen van de ouderbijdrage aan de wet houdt. Vaak blijkt sprake van tekortkomingen in de communicatie over het vrijwillige karakter van de bijdrage. De communicatie is dan onjuist, onvolledig of onduidelijk. Houdt een school zich niet aan de wet, dan kan de school een boete krijgen. 

Vrijwillige
Lees ook:
Vrijwillige ouderbijdrage school is voortaan ook echt vrijwillig