Ga naar de inhoud
Om consumptie te verminderen

Kabinet onderzoekt invoeren heffing op vlees

Archieffoto Beeld © Thinkstock

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een heffing in te voeren op vlees. Op die manier wil minister van Landbouw Henk Staghouwer consumenten prikkelen meer plantaardige eiwitten te consumeren in plaats van dierlijke. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid.

Het is de bedoeling dat de opbrengst van zo'n heffing deels wordt teruggesluisd naar veehouders en kan worden gebruikt voor de verduurzaming van bedrijven. 

Het voedselbeleid is erop gericht om de consumenten meer plantaardige eiwitten te laten eten. Dat is beter voor de gezondheid en het milieu. De bedoeling is dat in 2030 de verhouding dierlijke eiwitten-plantaardige eiwitten 50-50 wordt. Nu is dat 60-40. Als het lukt die verschuiving te realiseren, neemt de uitstoot van broeikasgassen met 10 tot 15 procent af. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gehouden kan dan omlaag. 

Lange adem

Makkelijk wordt dat volgens Staghouwer niet. ''Het bewerkstelligen van een gedragsverandering is een weg van lange adem'', schrijft de minister. Hij wil nader onderzoek laten doen naar de effecten van een verschuiving die nog verder gaat en waarbij mensen meer plantaardige dan dierlijke eiwitten consumeren. De Gezondheidsraad is gevraagd hierover advies uit te brengen. 

Door met prijsprikkels te werken, hoopt Staghouwer het consumentengedrag te beïnvloeden. Behalve aan een heffing op vlees werkt het kabinet ook aan verlaging van de btw op groente en fruit. Deze maatregel werd al aangekondigd in het regeerakkoord. 

60
Lees ook:
60 procent Nederlanders blijft vleeseter: 'Gewoontes doorbreken is moeilijk'