Ga naar de inhoud
Hoger bouwtempo

Minister grijpt in als gemeenten afspraken woningbouw niet nakomen

Het kabinet wil het bouwtempo fors opvoeren door procedures te verkorten.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting gaat ingrijpen als gemeenten treuzelen met het realiseren van woningbouwplannen en zich niet houden aan gemaakte afspraken. Hij gaat wettelijk regelen dat hij die 'doorzettingsmacht' krijgt.

Het is een van de maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw. Doel van minister De Jonge is om meer regie te krijgen. Hij wil er niet alleen voor zorgen dat er de komende jaren veel meer huizen worden gebouwd, maar ook dat die huizen voor het overgrote deel (tweederde) betaalbaar zijn en aansluiten bij de woningbehoefte.

Bindende afspraken

De Jonge wil bindende afspraken maken met provincies en gemeenten over de woningbouwproductie. Ook wil hij in de gaten houden of die afspraken worden nageleefd. Zo niet dan dwingt hij de gemeenten daartoe. Hij wil afrekenen met het idee dat de markt de woningnood wel oplost. De afgelopen jaren overheerste volgens De Jonge die gedachte. Gevolg is dat veel mensen nu problemen hebben bij het vinden van een passende en betaalbare woning. 

Tempo opvoeren

De komende jaren wil het kabinet het bouwtempo fors opvoeren. Per jaar moeten straks 100.000 nieuwe huizen worden gebouwd. Dit jaar en ook volgend jaar gaat dat nog niet lukken en stopt de teller bij respectievelijke ongeveer 80.000 en 90.000. Maar in 2024 kan volgens minister De Jonge het streefcijfer wel worden gehaald. De hele operatie is er op gericht, dat er 900.000 huizen bij komen in de periode tot en met 2030. 

Procedures

Om dat mogelijk te maken wil De Jonge procedures die voorafgaan aan het realiseren van woningen korter maken. Er gaan nu gemiddeld tien jaar verloren voordat huizen worden opgeleverd. Dat terwijl de feitelijke bouw slechts twee jaar duurt. 

Bekijk ook: Dit zijn de ambitieuze bouwplannen van het kabinet

02:12

Raad van State

Het moet veel sneller kunnen, vindt De Jonge. Hij wil daarom alle procedures tegen het licht houden, variërend van het maken van bestemmingsplannen tot de vergunningverstrekking en de inspraakprocedures. Ook wil hij meer geld naar de Raad van State. Daardoor komen er meer mensen beschikbaar voor adviezen die kunnen helpen bij een sneller bouwproces en ook meer mensen om bezwaren tegen bouwplannen af te handelen en dus te voorkomen dat daarbij vertragingen ontstaan.

Woningbouwimpuls

Het kabinet komt ook met een nieuwe woningbouwimpuls van 1,25 miljard Euro. Dat geld moet worden gebruikt om de bouw van 200.000 huizen te versnellen. Het voorgaande kabinet trok hiervoor ook al een miljard uit, waardoor 140.000 huizen sneller kunnen worden gerealiseerd. Met het geld kunnen kosten worden betaald waar anders geen dekking voor is. Het kan dan bij voorbeeld gaan om het verplaatsen van bedrijven of om het aanleggen van noodzakelijke publieke voorzieningen. 

Aanvullende plannen

De komende maanden komt De Jonge nog met aanvullende plannen voor de woningbouw. Het gaat dan onder meer om het bouwen voor verschillende doelgroepen, verduurzaming van bestaande woningen, leefbaarheid en veiligheid van wijken en wonen in combinatie met zorg voor ouderen.

Prinsjesdagplannen
Lees ook:
Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt: miljarden naar klimaat en woningbouw