Ga naar de inhoud
Strengere regels EU

Boeren krijgen 'hoe dan ook' problemen met groot mestoverschot

archieffoto Beeld © ANP

Nederlandse boeren dreigen te worden geconfronteerd met een enorm mestprobleem. De Europese Commissie aarzelt of ze de boeren nog wel toestemming wil geven om extra mest over hun land uit te rijden, zoals de afgelopen jaren mocht. Als dit niet meer mag, blijven veel boeren zitten met een groot deel van hun mest.

Reden voor de aarzeling is dat Nederland volgens de Europese Commissie te weinig doet om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Eind vorig jaar liet toenmalig minister van Landbouw Carola Schouten al weten dat er problemen dreigden. 

De nieuwe minister van Landbouw Henk Staghouwer is nu volop in onderhandeling. In een brief aan de Tweede Kamer laat hij doorschemeren dat hij op zijn minst strengere voorwaarden voor de boeren verwacht, waar zij flink last van kunnen krijgen.

Kabinetsaanpak
Lees ook:
Kabinetsaanpak stikstof zal veestapel komende jaren met 30 procent verminderen

Als de toestemming om extra mest uit te rijden verdwijnt, ontstaat een acuut probleem voor vrijwel de hele agrarische sector. De afgelopen jaren konden boeren toestemming aanvragen om extra mest uit te rijden. In plaats van 170 kilo stikstof (ruim 42 kubieke meter mest) konden zij maximaal 250 kilo stikstof (ruim 61 kubieke meter mest) per hectare uitrijden over het land. Voorwaarde was dat ze meewerkten aan het monitoren van de bodem- en waterkwaliteit.

Mest verkopen

Als veehouders de mest niet meer mogen uitrijden, kunnen ze deze nog verkopen aan akkerbouwers in binnen- en buitenland, maar door het overschot daalt de waarde. Bovendien zit er verschil in kwaliteit van mest. Zo is koemest beter dan varkensmest.

Varkenshouders, die het als gevolg van de Afrikaanse varkenspest economisch al erg moeilijk hebben, worden daardoor met een nieuw probleem opgezadeld. Zij krijgen hun mest niet meer verkocht omdat veel akkerbouwers zullen kiezen voor de betere en in prijs gedaalde koemest. 

Kunstmestblokkade
Lees ook:
Kunstmestblokkade zadelt boeren met nieuw probleem op

Hoewel de onderhandelingen stroef verlopen heeft minister Staghouwer de moed nog niet helemaal opgegeven. Wel voorziet hij dat er extra controles van de waterkwaliteit zullen worden geëist. Die kunnen tot gevolg hebben dat de hoeveelheid uit te rijden mest alsnog wordt beperkt als er niet snel verbetering komt.

Hoe dan ook problemen

Ook sluit de minister niet uit dat de Europese Unie een streng mestplafond zal instellen. Dat zou weer tot gevolg hebben dat de hoeveelheid vee in Nederland moet worden beperkt.

Staghouwer schrijft de Tweede Kamer dat hij blijft proberen een voor de boeren zo gunstig mogelijk resultaat uit het vuur te slepen. Tegelijk wijst hij op de eisen van de Europese Commissie. Daardoor is het uitgesloten dat alles bij het oude blijft. Hoe dan ook krijgen Nederlandse boeren te maken met een mestprobleem. De komende weken moet duidelijk worden hoe groot dat probleem wordt.

Uitkopen
Lees ook:
Uitkopen vanwege stikstof: hoe sneller een boer stopt, hoe meer geld hij krijgt