Inflatie voor rekening huurder

Sociale huren gaan per 1 juli met 2,3 procent omhoog

15 februari 2022 13:48 Aangepast: 15 februari 2022 14:40
Archieffoto.

De huren van woningen in de sociale sector mogen per 1 juli met 2,3 procent worden verhoogd. Het percentage komt neer op de inflatie tussen december 2020 en november 2021. Er komt geen extra verhoging bovenop die inflatie.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar besloot het kabinet onder druk van de politiek de huren te bevriezen. Ook nu klonk in de Tweede Kamer, met name vanuit de linkse oppositie, de roep om de huren niet te verhogen. De linkse partijen zijn bang dat huurders met lage inkomens in de problemen komen, nu ze ook worden geconfronteerd met fors hogere energielasten.

Vrije sector

Minister de Jonge heeft daar maar ten dele gehoor aan gegeven. Hij geeft de verhuurders geen ruimte om bovenop de inflatie een extra huurverhoging door te voeren. In de vrije sector mochten de verhuurders dat begin dit jaar wel. Daar gingen de huren met 3,3 procent omhoog. Dat komt neer op de inflatie plus 1 procent. Lange tijd was dat ook het uitgangspunt voor verhogingen in de sociale sector, vastgelegd in een sociaal huurakkoord tussen de Woonbond en de koepel van woningcorporatie Aedes. Maar vorig jaar lukte het de linkse oppositie, onder aanvoering van de SP, om de huren te laten bevriezen. 

Verhuurderheffing

Het kabinet gaf de sociale verhuurders toen compensatie via een korting van 200 miljoen euro op de verhuurderheffing. Daar is nu volgens minister De Jonge geen ruimte voor omdat het kabinet al heeft besloten de verhuurderheffing in 2023 af te schaffen en niet geconfronteerd wil worden met een gat in de begroting. De Jonge wil ook niet dat de woningcorporaties er zelf voor opdraaien. Het kabinet verlangt namelijk forse investeringen van deze verhuurders. Ze moeten veel meer nieuwe, goedkope huurwoningen gaan bouwen en ook veel bestaande huizen energiezuinig maken.

De Jonge is op dit moment in gesprek met de corporaties om prestatieafspraken te maken, in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Zij spelen een belangrijke rol bij het streven om in totaal 100.000 nieuwe huizen per jaar te gaan bouwen. De betaalbaarheid van de huurwoningen in de komende jaren wil de minister meenemen in de afspraken.

Generieke huurmaatregel

De minister vindt dat een generieke huurmaatregel niet de oplossing is voor de problemen waar veel huurders met een kleine beurs op dit moment voor staan. Hij wil dat corporaties maatwerk bieden, door mensen die dat echt nodig hebben een tijdelijke huurkorting te geven. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om huurders met relatief hoge inkomens meer huur te laten betalen. Ook wijst De Jonge er op dat mensen met lage inkomens een beroep kunnen blijven doen op de huurtoeslag, die mee stijgt met de huurverhoging.

 

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Huren mogen volgend jaar maximaal 3,3 procent stijgen

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore