100 dagen in de Kamer

Kauthar, Sylvana, Gideon, Lisa, Caroline en Queeny over 100 dagen Tweede Kamer

26 juni 2021 09:45 Aangepast: 26 juni 2021 10:56
Van linksboven met de klok mee: Queeny Rajkowski, Caroline van der Plas, Kauthar Bouchallikht, Gideon van Meijeren, Sylvana Simons en Lisa van Ginneken.

Het is alweer 100 dagen geleden dat er Tweede Kamerverkiezingen waren. En hoewel er nog geen kabinet is, gaat het werk in de Kamer gewoon door. Dus óók voor de nieuwe volksvertegenwoordigers. Wij spraken zes van die nieuwelingen over hun werkplek, over wat hen verbaasde en wat ze hebben bereikt in hun eerste 100 dagen.

  1. Kauthar Bouchallikht (GroenLinks)
  2. Gideon van Meijeren (FvD)
  3. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging)
  4. Lisa van Ginneken (D66)
  5. Queeny Rajkowski (VVD)
  6. Sylvana Simons (BIJ1)

Kauthar Bouchallikht: 'Hoop boven haat'

Kauthar Bouchallikht. Kauthar Bouchallikht.

De 27-jarige Kauthar Bouchallikht voert namens GroenLinks in de Kamer het woord over klimaatverandering. Deze week was ze onderwerp van gesprek tijdens het Kamerdebat over de formatie, toen PVV-leider Geert Wilders de gehoofddoekte Bouchallikht een moslimextremist noemde. "Het is vervelend als er over je wordt gesproken en je kan jezelf niet verdedigen", zegt Bouchallikht, die zelf niet deelnam aan het debat. "Zeker als er zulke grote uitspraken worden gedaan. Ik wil graag fatsoenlijk het debat met elkaar aangaan. Dat lijkt me een basisvoorwaarde voor een goede discussie. Dat doet Wilders niet."

Op de dag van de installatie van de nieuwe Kamerleden werd ook een demonstratie tegen de installatie van Bouchallikht gehouden op het plein voor de Tweede Kamer. "Maar er werd ook een welkomstdemonstratie voor me gehouden. Er gebeuren dus ook hele mooie dingen. Hoop boven haat."

De eerste dagen op haar nieuwe werkplek voelde Bouchallikht zich 'als een brugklasser'. "Waar moet je zijn, waar zit alles? Je moet echt fysiek de ruimte leren kennen. Wat heel erg helpt om je thuis te laten voelen is dat alle mensen die hier werken, direct je naam weten. Dat helpt echt dat je kan 'landen'."

Tegelijkertijd zijn er ook minder mooie dingen, merkte het GroenLinks-Kamerlid. "Dit is een oud gebouw. En hoewel het het huis van de democratie is, lopen hier ook gewoon muizen rond. Dat werkt wel een beetje ontnuchterend."

Wat niet ontnuchterend werkte, was de eerste keer in de plenaire zaal, waar alle grote debatten worden gehouden. "Toen ik voor het eerst naar mijn stoel in de plenaire zaal liep, kreeg ik echt het gevoel van de eer en de verantwoordelijk die bij die stoel hoort. Dat ik daar namens zoveel kiezers op mag zitten. Ik was op dat moment opnieuw doordrongen van het feit dat ik keihard moet werken voor gelijkwaardigheid en de aanpak van de klimaatcrisis."

Bouchallikht wil het contact houden met haar kiezers. "Ik kom uit de klimaatbeweging, waarin we samen optrokken. Dat wil ik ook hier blijven doen. Ik wil laten zien wat hier gebeurt en wat ik de hele dag doe. Dat doe ik onder meer op mijn Instagram-account. Daar kan ik laten zien wat ik doe met die verantwoordelijkheid die ik heb gekregen."

Het GroenLinks-Kamerlid wil dat er anders naar welvaart wordt gekeken en diende daarom deze week een voorstel in (waar dinsdag over wordt gestemd) voor een bredere definitie. "Ik wil een breder welvaartsbegrip. Ik wil dat er verder wordt gekeken dan economische waarde, maar dat er ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld gezondheid of klimaat. Een boom bijvoorbeeld kost veel geld, want die moet worden onderhouden, gesnoeid en moet water krijgen. Maar het levert ook veel op, zoals schaduw, schoonheid, vogels. Dat moet voortaan in welvaartsberekeningen worden meegenomen."

"Over vier jaar wil ik dat er iets is verbeterd aan het klimaat en ook aan de gelijkwaardigheid. En dat mensen er meer van doordrongen zijn dat een bepaalde groep in de samenleving harder wordt geraakt door de klimaatcrisis. Een goed voorbeeld is luchtkwaliteit. Op de plekken waar die het slechtst is, wonen vaak de mensen met de laagste inkomens. Die worden onevenredig hard getroffen. Dat wil ik aanpakken."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

De jongste, de oudste, de nieuwkomers: dit is onze nieuwe Tweede Kamer

Gideon van Meijeren: 'Debatten vaak poppenkast'

Gideon van Meijeren. Gideon van Meijeren.

De Tweede Kamer was voor FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren (33) geen onbekende plek. Hij was, voordat hij Kamerlid werd, ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte daarna als wetgevingsjurist in de Tweede Kamer. "Wat me verbaasde is die enorme hoeveelheid informatie waarmee je door lobbyclubs wordt overstelpt. Die willen allemaal heel erg graag met je komen praten. Ik krijg enorm veel post en e-mail van lobbyisten, en zelfs kleine – grappig bedoelde – cadeautjes. Allemaal om maar op te vallen, zodat ze hun verhaal bij je kunnen laten horen. Maar daar moet je je niet door laten inpakken."

"Wat mij hier verder opviel, is dat de debatten vaak een poppenkast zijn. De uitkomst staat al vast, maar men spreekt vooral voor de eigen achterban: alles is schokkend, verschrikkelijk en een misstand. Het lijkt wel toneelspel. Soms is dat natuurlijk ook wel nodig. Ook voor ons. Wij zijn een oppositiepartij en er is natuurlijk geen dualisme. Ik heb ook geen illusies dat we fundamentele beleidswijzigingen voor elkaar krijgen."

Van Meijeren is te spreken over de omgang met collega's van andere partijen, ondanks de ideologische verschillen. "Over het algemeen geldt hier in de Kamer: hard op de inhoud, zacht op de persoon. Dus in het debat kan het er hard aan toegaan, maar daarbuiten is het een goed gebruik om vriendelijk en collegiaal met elkaar om te gaan. Dat merkte ik bijvoorbeeld ook toen ik Sylvana Simons voor het eerst trof bij een debat. Zij was heel geïnteresseerd en vriendelijk. Mensen begrijpen dat je anders kan denken, maar dat je goed met elkaar kan omgaan."

Wat is iets dat Van Meijeren de afgelopen periode al heeft bereikt? "Het aankaarten van het politiegeweld tegen coronademonstranten. Dat heb ik aan de kaak gesteld. Daar heb ik ook heel veel positieve reacties op gekregen."

"Wat ik aan het einde van mijn periode wil bereiken, is dat er wordt gesproken over zaken die nu nog taboe zijn. Zo zou ik de bevolkingsgroei op de kaart willen zetten. Ik denk dat 15 miljoen mensen in Nederland voldoende is. We moeten de immigratie aanpakken, want dat is de grootste oorzaak van de bevolkingsgroei."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Forum voor Democratie viert zetelwinst met coronafeestje

Caroline van der Plas: 'Eenmansfractie heeft veel nadelen'

Caroline van der Plas. Caroline van der Plas.

Caroline van der Plas (54) is leider en enig Kamerlid van de BoerBurgerBeweging. "De enorm vastgeroeste structuren vielen me hier op. Alle dingen gaan hier al heel lang hetzelfde, en als je iets anders wil doen, dan trapt iedereen op de rem en zegt dat 'het hier niet zo wordt gedaan'. Maar ik wil zaken oplossen."

"Burgers klagen over de bestuurscultuur in Den Haag, dat die niet open en transparant is. Dan laat ik, heel praktisch, op Twitter zien hoe het hier werkt. Daarmee geef ik openheid. Maar hier in Den Haag denken ze dan altijd dat je met een heel groot plan moet komen, dat je dat heel groot moet aanpakken en eerst een dik rapport moet schrijven voordat je met een oplossing kan komen. Ik wil met oplossingen komen en de politiek ook menselijker maken. Ik geef weetjes en inkijkjes via mijn sociale media over wat er hier gebeurt. Maar de norm is hier om dat niet te doen."

Als eenpersoonsfractie moet Van der Plas alles zelf doen en overal het woord voeren. "Dat ik in mijn eentje ben, heeft veel nadelen, maar het heeft ook voordelen. Ik kan overal wat van vinden en overal het woord over voeren zonder dat ik er rekening mee hoef te houden dat ik me met andermans portefeuille bemoei. Ik zie andere Kamerleden daarmee worstelen, die niets mogen zeggen over een portefeuille van een fractiegenoot. Als ze iets zeggen over een ander onderwerp, moeten zich daarna verantwoorden in hun fractie."

Van der Plas is trots dat ze ervoor heeft gezorgd dat er ook testlocaties voor toegang tot evenementen zijn gekomen in buitengebieden. "Voor toegangstesten kon je in Zeeuws-Vlaanderen helemaal niet terecht. Mensen moesten ver reizen, heen en weer door de toltunnel, om te worden getest. Ik heb voorgesteld ook testlocaties in te richten in landelijk gebied. En dat is gebeurd. Daar waren ze in landelijke gebieden heel erg blij mee."

Het is een voorbeeld van wat Van der Plas over vier jaar voor álle nieuwe wetgeving wil hebben bereikt. "Ik wil dat standaard in nieuwe wetten wordt meegenomen wat het effect ervan is op het platteland. Ik noem dat de zogeheten plattelandstoets. Want soms kunnen ze hier in Den Haag denken dat het gevolg van een kleine bezuiniging, bijvoorbeeld op bibliotheken op het platteland, maar 'klein zeer' is, maar juist dat leidt daar tot 'grote pijn'. Dat soort plekken hebben in die regio's een belangrijke sociale functie."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Geen duimpje voor WhatsAppgroep Kamer en kabinet

Lisa van Ginneken: 'Eerste weken permanent verbaasd'

Lisa van Ginneken. Lisa van Ginneken.

Lisa van Ginneken (48) is Tweede Kamerlid van D66. "De eerste weken liep ik permanent verbaasd rond. Ambitie, euforie en totale verwarring streden om voorrang. Er komt ontzettend veel op je af. Zo heb je allemaal nieuwe collega's, zijn er procedures waar je rekening mee moet houden en moet je je portefeuilles eigen maken. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Gelukkig kon ik terugvallen op beleidsmedewerkers van onze partij, die heel veel kennis hebben en al langer op deze dossiers zitten."

Van Ginneken is onderdeel van de 24-koppige fractie van D66 en voert het woord over digitale zaken. "Heel veel wetgeving is al in de maak. Daarmee spring je op verschillende treinen, die al in een bepaalde richting aan het rijden zijn. Dat is heel erg uitdagend. Je moet ook kijken wat jij daarin belangrijk vindt."

Van Ginneken is trots op haar vasthoudende optreden over de inmenging van China op cruciale digitale infrastructuur in Nederland tegenover staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. "Tijdens het Vragenuur was er nog zoveel onduidelijk dat er daarna een nieuw debat is aangevraagd en gekomen."

De eerste keer dat Van Ginneken de Kamer toesprak in de plenaire zaal, haar maidenspeech, ging voor een belangrijk deel over het feit dat ze de eerste transgender persoon ooit is in het parlement. "Mijn speech was voor heel veel mensen inspirerend. Ik kreeg enorm veel reacties, zelfs uit het buitenland. Veel transgender personen hebben de wind tegen in het dagelijkse leven, ze worstelen met depressies, hebben te maken met discriminatie, krijgen minder kansen en er is een hoge suïcidegraad. 1 procent van de samenleving bestaat uit transgender personen, maar toch zat er voor mij nog nooit een transgender in de Tweede Kamer. Dat zegt wel wat over de kansenongelijkheid."

Van Ginneken hoopt dat ze er over vier jaar mede voor heeft gezorgd dat digitale burgerrechten beter zijn gegarandeerd. "Ik wil in het volgende kabinet daarom een minister van Digitale Zaken. Want dat raakt zo veel verschillende beleidsterreinen, van allemaal verschillende ministeries. Alles wordt tegenwoordig digitaal gedaan, niet alleen op je werk, maar ook privé. Ik wil dat er duidelijke regels komen zodat de overheid geen misbruik maakt van hun digitale kennis. Zoals wél gebeurde bij de toeslagenaffaire, die er ook kwam door koppelen van bestanden en het aanleggen van zwarte lijsten. Ik wil geen overheid die allemaal informatie over een burger verzamelt. Dat geldt ook voor bedrijven. Zo wil ik bijvoorbeeld dat het het gebruik van gezichtsherkenning en wifi-tracking door bedrijven aan banden wordt gelegd."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Lisa (D66) eerste transgender persoon in Kamer: 'Belangrijk en historisch'

Queeny Rajkowski: 'Niet naast je schoenen lopen'

Queeny Rajkowski. Queeny Rajkowski.

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski (32) moest de eerste maanden wennen aan de stilte in het Kamergebouw. "Het was een gekke setting vanwege de coronacrisis. Je bent niet met de hele fractie samen. Er is veel digitaal vergaderd. Maar een deel van de Tweede Kamer kwam naar het Kamergebouw. Je liep daardoor minder makkelijk bij elkaar naar binnen voor een kopje koffie en overleggen."

Sinds kort is er weer meer mogelijk. "De reuring is de laatste tijd weer terug en dat maakt het hartstikke leuk. Het is fijn om elkaar één op één te kunnen spreken en elkaar beter te leren kennen."

Wat het nieuwe Kamerlid opvalt, is dat je in de Kamer ook met de mensen met wie je achter de schermen samenwerkt, wordt aangesproken met 'u' en 'mevrouw Rajkowski'. "Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Je moet je wel bewust blijven dat je heel belangrijk werk doet, maar dat jij maar een van de vele miljoenen Nederlanders bent. We werken allemaal samen aan een beter Nederland."

Rajkowski werkte voor haar Kamerwerk bij een internetbureau en mag nu namens de VVD het woord voeren over digitale zaken. "Ik ben heel blij dat ik deze portefeuille heb en ook dat er sinds kort een speciale Kamercommissie is voor digitale zaken." Het liberale Kamerlid is ook erg tevreden over een voorstel dat ze indiende voor de bescherming van arbeidsmigranten tegen uitbuiting, waar de Tweede Kamer komende week over gaat stemmen.

Wat ze over vier jaar wil hebben bereikt in de Tweede Kamer? "Er werd vorig jaar een rapport geschreven over of in de Tweede Kamer voldoende kennis is van en aandacht is voor digitalisering. Conclusie was dat het daar niet goed mee was gesteld. De commissie zelf noemde het een sluimerend ongemak. Ik hoop dat we over vier jaar terugkijken en zeggen: we zijn nu goed geïnformeerd, we doen alles op dat gebied wat we moeten doen. Bijvoorbeeld op het gebied van artificiële intelligentie en wat dat betekent voor de samenleving en de werkgelegenheid."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Toch een zetel voor BIJ1, VVD van 36 naar 35 zetels in nieuwste prognose

Sylvana Simons: 'Organisatie Kamer is geoliede machine'

Sylvana Simons. Sylvana Simons.

Sylvana Simons (50) is leider van de eenpersoonsfractie BIJ1. Ze was de afgelopen week een paar dagen afwezig in de Kamer vanwege haar gezondheid. "Het waren enorm drukke tijden sinds de verkiezingen. We zijn langzaam wel aan het reces toe. Maar we gaan nog even knallen de komende weken."

Simons is de afgelopen periode verrast door de organisatie van de Kamer. "Het valt in tweeën uiteen, van: jeetje wat is het hier goed geregeld, naar: wat is het soms toch rommelig. Je wordt hier extreem goed gefaciliteerd. Van de Kamerbodes tot de griffie tot de medewerkers in de postkamer en het Kamerrestaurant. Het werkt als een geoliede machine. Maar tegelijkertijd worden heel belangrijke debatten op hetzelfde moment gepland. Of wordt een debat, zoals deze week over de formatie, een dag van tevoren aangekondigd. En het lijkt me juist zo belangrijk om je voor zo'n debat goed te kunnen voorbereiden."

"Wat mij betreft mag er ook meer digitaal worden vergaderd. Bij procedurevergaderingen gebeurt dat al wel, maar het mag niet bij andere vergaderingen, ik begrijp vanwege de stemmingen." Het wijst volgens Simons op een wat dieper probleem. "Alles gaat hier volgens protocollen en daar kan niet van worden afgeweken. Minister Ollongren legde een keer uit wat er nodig is voordat ze een brief naar de Kamer kon sturen, je gelooft je oren niet wat daarvoor nodig is."

BIJ1 werkt als eenpersoonsfractie ook samen met andere partijen. "Hoewel we ideologisch ver uit elkaar liggen, werken we praktisch goed samen met Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. We zijn beiden geïnteresseerd in het verhaal van de 'andere kant'. Politiek-inhoudelijk werken we veel samen met DENK, GroenLinks, PvdD en de SP."

Simons kijkt tevreden terug op haar inzet de afgelopen maanden voor de sekswerkers, die net als bijna alle andere bedrijfstakken werden getroffen door de coronacrisis. "Ze konden formeel aanspraak maken op coronasteun, maar in de praktijk kregen ze niets. Dat heb ik aangekaart bij Rutte tijdens een debat. Daarna hebben we een zwartboek gemaakt, en twee weken later was het geregeld. Daar ben ik heel trots op."

"Over vier jaar wil ik niet alleen dat er een antidiscriminatie-rapporteur komt, ik wil ook dat er een ministerie voor gelijkwaardigheid is, dat voorkomt dat er bij uitvoeringsinstanties zoals DUO of het UWV sprake is van discriminatie. Zoals bij de toeslagenaffaire. Maar dat dat ministerie ook het steeds groter wordende klassenverschil aanpakt, net als het salarisverschil tussen mannen en vrouwen en de ongelijkheid."

RTL Nieuws aanmelden nieuwsbrief

Dagelijkse update

Wil jij iedere middag een selectie van het belangrijkste nieuws en de opvallendste verhalen in je mail? Meld je dan nu aan voor de dagelijkse update.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore