Ga naar de inhoud
Planbureau leefomgeving

'Tekort aan woningen wordt komende kabinetsperiode niet opgelost'

Zelfs als het lukt de woningbouw flink te versnellen wordt de woningnood de komende jaren niet opgelost. Beeld © ANP

Het woningtekort wordt in de komende kabinetsperiode niet opgelost. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na bestudering van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Het versnellen van de woningbouw is volgens het PBL moeilijk, omdat de schaarste aan middelen en arbeidskrachten bepaalt wat er op korte termijn kan. Zelfs als het de partijen lukt een flinke versnelling van de woningbouw te realiseren, zal er over vier jaar toch nog een tekort zijn, verwacht het PBL.

Op dit moment is er een tekort van 330.000 huizen in Nederland. De woningnood is dus groot en de oplossing vormt een belangrijk onderdeel van de meeste verkiezingsprogramma’s. Veel partijen willen een minister van volkshuisvesting, die kan zorgen voor meer centrale regie. 

Woningnood
Lees ook:
Woningnood sneller aangepakt, tienduizenden betaalbare woningen erbij

Vraagtekens bij effect

Bij het effect van zo’n minister zet het PBL vraagtekens. "Er zijn nog te weinig concrete voorstellen om de nieuwe minister meer beleidsinstrumenten of meer ambtelijke capaciteit te geven. Vooralsnog kan eigenlijk alles wat de partijen wensen ook binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. Daar is geen aparte minister voor nodig", aldus het PBL.

Wel positief is het PBL over de wens van politieke partijen om snel veel tijdelijke woningen neer te zetten. "Dat kan bijdragen aan extra woningaanbod. Voorwaarde is dan wel dat de capaciteit die wordt ingezet voor het realiseren van tijdelijke woningen niet ten koste gaat van de capaciteit voor de bouw van permanente woningen", schrijft het PBL