Ga naar de inhoud
Oplossing dichterbij

Groen licht voor stikstofwet, maar wat staat er nou precies in?

Beeld © ANP

De oplossing van het stikstofprobleem is een stap dichterbij nu minister Schouten voldoende steun heeft voor haar plannen. Hoe ziet die oplossing er uit? En wat was nou precies het probleem met stikstof? In dit artikel leggen we dat uit.

1. Wat is het probleem?

De uitstoot van stikstof in Nederland is te hoog en dat is schadelijk voor onze leefomgeving. Bij een teveel aan stikstof groeien sommige planten niet meer of niet meer goed, waardoor de natuur verschraalt. Over de gevaren van stikstof zie je meer in deze video:

Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof

03:18
Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof

2. Waar komt stikstof vandaan?

Een groot deel van de stikstof komt van de landbouw. Maar ook verkeer, huishoudens en bedrijven zorgen voor stikstof in de lucht.

3. Hoe was het tot nu toe geregeld?

Het terugdringen van de stikstofuitstoot was de afgelopen jaren niet goed geregeld, concludeerde de Raad van State vorig jaar.

Vanaf 2015 was het Programma Aanpak Stikstof van kracht. Deze regeling hield in dat je een bedrijf kon starten of kon bouwen, als je in de toekomst maatregelen zou nemen om de stikstofuitstoot te compenseren.

4. En toen?

Door de uitspraak van de Raad van State ontstond een groot probleem: bouwprojecten in het hele land en de aanleg van wegen kwamen stil te liggen. 

Er kon namelijk geen schop meer de grond in, als niet duidelijk was dat elders de stikstofuitstoot werd teruggedrongen. 

Om ervoor te zorgen dat de bouw toch door kan gaan, zijn er al een reeks maatregelen voor de korte termijn genomen. De bekendste is de verlaging van de maximumsnelheid.

Verder heeft het kabinet 500 miljoen euro vrijgemaakt voor terugdringing van stikstofuitstoot en natuurherstel. Voor de lange termijn moest nog een oplossing komen: de stikstofwet van Schouten.

Snap
Lees hier alles over stikstof:
Snap je ook niets meer van de stikstofcrisis? Dit is hoe het zit

5. Wat staat er in die wet?

Allereerst regelt de wet dat de totale uitstoot van stikstof flink omlaag moet. In 2025 moet 40 procent van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50 procent en in 2035 zo’n 74 procent.

Om een vergunning te krijgen voor een project moet je vooraf aan kunnen tonen dat er geen toename van stikstofneerslag plaatsvindt in een van de beschermde natuurgebieden.

6. Hoe moet de uitstoot van stikstof omlaag?

Het kabinet trekt daar flink de portemonnee voor. Tot 2030 is in totaal zes miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van het stikstofbeleid. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur.

Twee miljard euro gaat naar maatregelen om de uitstoot te beperken. Daaronder valt ook het uitkopen van boeren. De overige één miljard euro is bedoeld om de bouw duurzamer te maken en om compenserende maatregelen te nemen voor bouwprojecten.

7. Hoe heeft het kabinet tegenstanders van de wet zover gekregen toch voor te stemmen?

Om de wet door zowel de Tweede als de Eerste Kamer te krijgen, was ook steun nodig van een deel van de oppositie. Vlak voordat de wet zou worden behandeld, bereikte minister Schouten een akkoord met de SP, de SGP en 50Plus. Om deze partijen over de streep te trekken werden de doelen van stikstofreductie wel verder aangescherpt.

Om de SP helemaal mee te krijgen, komt er bovendien een extra woningbouwimpuls met onder andere extra miljoenen voor zorgbuurthuizen. Daardoor komen er duizenden extra plekken voor ouderen.

8. En is het nu zeker dat de wet wordt ingevoerd?

Met de steun van deze partijen is er voldoende steun voor de wet in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.