Plan voor verbetering natuur

Kinderen helpen bij aanleg van 37.000 hectare nieuw bos

18 november 2020 15:05 Aangepast: 18 november 2020 15:31
Er moet veel meer bos bijkomen en de kwaliteit van bestaande bossen moet worden verbeterd. Beeld © iStock

Ieder kind op de basisschool gaat straks helpen bij de uitbreiding van de bossen in Nederland. Het is de bedoeling dat alle kinderen, voordat zij naar het voortgezet onderwijs gaan, zelf een boom planten. Ook moeten mensen de mogelijkheid krijgen een boom te planten als ze gaan trouwen of ter herinnering aan de geboorte van een kind.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer over de bossenstrategie, die zij samen met de provincies heeft ontwikkeld.

De komende tien jaar wil Schouten 37.000 hectare bos extra aanleggen. Dat is tien procent van het huidige bosgebied, in omvang gelijk aan vier keer de stad Utrecht. De minister en provincies willen op deze manier de natuur versterken, de biodiversiteit herstellen en een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen.

Kennis en plezier

Schouten wil de bossenstrategie gebruiken om de kennis over bossen en het plezier dat je er kunt beleven onder de aandacht te brengen van kinderen van de basisschool. Ze zegt: ''Tijdens de coronacrisis zie je dat mensen veel vaker de natuur in gaan. Gezond bos is belangrijk voor de mensen, dieren en het voortbestaan van planten- en dierensoorten.''

Van de 37.000 hectare extra bos moeten er 15.000 worden gerealiseerd binnen het bestaande Natuur Netwerk Nederland. Provincies zoeken hier samen met terreinbeheerders naar ruimte. Buiten dit netwerk moet nog eens 19.000 hectare aan nieuw bos komen. Het gaat dan om bos bij steden en dorpen en in overgangszones van landbouwgebieden naar natuurgebieden. Minister Schouten wil het voor boeren financieel aantrekkelijker maken om bomen te planten op hun land. Ze werkt onder meer aan een subsidieregeling hiervoor.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Minister Schouten wil komende 10 jaar 37.000 hectare bos erbij

Gekapte bomen

Onderdeel van de bossenstrategie is ook dat voor elke boom, die sinds 2017 is gekapt of de komende tijd nog wordt gekapt om ruimte te maken voor ander natuurtypes (bijvoorbeeld heide en zandverstuivingen), elders een nieuwe wordt geplant. Dat gebeurt dan ook buiten de bestaande natuurgebieden. Deze compensatie is goed voor 3.400 hectare aan bos. 

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel, die voor alle provincies coördinator is op het gebied van natuurontwikkeling, is ervan overtuigd dat de bossenstrategie er voor zorgt volgende generaties kunnen genieten van gezonde en veelzijdige bossen. ''En van landschap met hoge kwaliteit. We bieden daarom ook meer ruimte voor bomen, struiken en houtwallen buiten het bos. Dit draagt bij aan een mooi landschap en is ook belangrijk voor de waterhuishouding''

Verbeteren kwaliteit

Overigens zijn de plannen er niet alleen op gericht om de hoeveelheid bos in Nederland uit te breiden. Het gaat ook om het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bossen. Dat kan door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder te laten worden. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore