Ga naar de inhoud
Machines moeten schoner

Kabinet trekt miljard uit om stilvallen bouw door stikstof te voorkomen

Beeld © ANP

Het kabinet trekt tot 2030 een miljard extra uit om de stikstofuitstoot te beperken. Dat geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat bouwwerkzaamheden zonder vergunning door kunnen gaan.

Een half miljard kan worden geïnvesteerd in het schoner maken van het machinepark van de bouwers. De rest is voor aanvullende maatregelen, melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Vandaag stuurt minister Carola Schouten (Natuur) de wet naar de Tweede Kamer, waarmee zij de komende tien jaar de stikstofcrisis wil aanpakken.

Alles wat je moet weten over stikstof

03:18
Wat is de oorzaak van de stikstofcrisis? En wat is stikstof nou eigenlijk precies?

Het extra geld komt bovenop het budget van 5 miljard euro, dat het kabinet in april al reserveerde voor de periode tot 2030. Daarvan is 3 miljard bestemd voor natuurherstel en 2 miljard voor maatregelen, die leiden tot minder stikstofuitstoot.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitkopen van boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden, het duurzamer maken van stallen en het begeleiden van boeren in de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Kabinet
Lees ook:
Kabinet trekt nog 5 miljard uit voor stikstofbeleid

In de wet legt het kabinet vast dat in 2030 de stikstofuitstoot met 26 procent moet zijn afgenomen. Dat is nodig omdat de natuur in Nederland ernstig is aangetast door de stikstofuitstoot. Gevolg is dat de biodiversiteit hard achteruit is gegaan. Veel planten, insecten en dieren zijn verdwenen. Het kabinet wil dat proces keren. In 2030 moet in de helft van de stikstofgevoelige natuur de vervuiling weer onder de kritische grens zijn.

Uitzondering voor bouwwerkzaamheden

Vorig jaar zette de Raad van State een streep door het 'Programma Aanpak Stikstof'. Die PAS-regeling gaf ruimte voor bouwactiviteiten, terwijl de stikstofuitstoot achteraf kon worden gecompenseerd. Dat gebeurde dan vaak niet, met schade aan de natuur als gevolg. De Raad van State oordeelde dat de stikstofuitstoot direct moet worden gecompenseerd.

Als gevolg van de uitspraak dreigde de bouw volkomen stil te vallen. De nieuwe wet van minister Schouten moet dat voorkomen. Bouwprojecten beginnen pas als direct maatregelen worden getroffen om schade aan de natuur te voorkomen.

Verder wil het kabinet de stikstofuitstoot terugdringen door het machinepark schoner te maken. Daarnaast kunnen dan nog voor een half miljard aanvullende maatregelen worden getroffen. Het kan dan gaan om maatregelen op de bouwplaats, maar ook in de omgeving van natuurgebieden om de uitstoot te compenseren of natuur te herstellen.