Ga naar de inhoud
'Minister moet nu ingrijpen'

Gemeenten vrezen vertraging woningbouw door miljardentekort corporaties

Woningcorporaties gaan de komende jaren 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Woningbouwplannen in veel gemeenten lopen forse vertraging op als minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken nu niets doet aan het dreigende miljardentekort bij de woningcorporaties. Tot die conclusie komt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een 'spoedbrief' aan de minister.

De gemeenten vrezen dat doorschuiven van het financiële probleem naar een volgend kabinet, er voor zorgt dat woningcorporaties en gemeenten geen geld meer uitgeven aan plannen. Dan is immers niet zeker of de plannen ook echt kunnen worden gerealiseerd. Woningzoekenden worden de dupe, want de wachttijden voor een woning lopen hierdoor alleen maar op.

Tekort 30 miljard

Begin vorige maand werd duidelijk dat voor alle woningcorporaties samen een tekort dreigt van 30 miljard euro in 2035. Drie ministeries en koepelorganisatie Aedes hebben dat berekend. Ze keken naar de taakstelling voor de corporaties in de komende 15 jaar.

Om voldoende nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen en bestaande woningen te kunnen verduurzamen hebben zij tot en met 2035 116 miljard euro nodig. Een tekort van 30 miljard betekent het schrappen van plannen voor de bouw van 125.000 sociale huurwoningen en voor de verduurzaming van 50.000 sociale huurwoningen.

Volgend kabinet

Minister Ollongren heeft drie oplossingsrichtingen gepresenteerd, die variëren van lastenverlichting voor de corporaties tot huurverhoging en het verminderen van het aantal te bouwen en te verduurzamen sociale huurwoningen. Zij wil die varianten in overleg met de corporaties, de Woonbond en de VNG nader uitwerken. Vervolgens wil ze de keuze overlaten aan het volgende kabinet.

Maar dat heeft volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens, die voorzitter is van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, niet alleen nadelige gevolgen voor de bouw en verduurzaming van sociale huurwoningen, maar voor alle woningbouwplannen van gemeenten. 

Gemengde wijken

''Gemeenten willen gemengde wijken bouwen en zonder de corporaties lukt dat niet'', zegt Ivens. ''Als je de bouw van corporatiewoningen afremt, zet dat ook een rem op de ontwikkeling van duurdere huurwoningen en koopwoningen (vrije sector). Daardoor worden dus nog veel minder nieuwe woningen gerealiseerd''.

Met het uitblijven van een definitieve oplossing geeft het kabinet volgens Ivens eigenlijk het signaal aan gemeenten dat ze beter geen nieuwe woningbouwplannen kunnen maken. ''Corporaties kunnen ze niet betalen en het kabinet wacht af tot na de verkiezingen. Daarmee laat het kabinet woningzoekenden en gemeenten in onzekerheid''.

Bouwen, bouwen, bouwen

Daarom moet Ollongren volgens Ivens nu duidelijk maken dat het haar menens is met haar zogenoemde 'bouwen, bouwen, bouwenbeleid'. Hij concludeert dat het tekort van 30 miljard euro over vijftien jaar neer komt op het bedrag dat corporaties moeten betalen aan verhuurderheffing. Een maatregel die het vorige kabinet invoerde tijdens de financiële crisis.

Minister Ollongren denkt dat er op de korte termijn nog geen probleem is, omdat ze net een forse korting heeft beloofd aan corporaties, die in de komende jaren nieuwe woningen gaan bouwen. Daar hebben veel corporaties op ingetekend.

Miljardentekort
Lees ook:
Miljardentekort dreigt voor woningbouwcorporaties