Coronavirus

Kabinet: landelijk vervoersverbod voor nertsen

28 mei 2020 15:09 Aangepast: 28 mei 2020 15:33

Om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen, geldt er vanaf vandaag een vervoersverbod voor nertsen. Dat hebben de ministers De Jonge en Schouten zojuist bekendgemaakt.

Op dit moment worden alle nertsenbedrijven gecontroleerd op coronabesmettingen. Zolang de uitslag van de screening nog niet bekend is, zal er een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen gelden.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Coronavirus mogelijk overgegaan van nerts op mens

Ook is er een hygiëneprotocol voor bezoekers van nertsenhouderijen en vervoermiddelen. Geldt er een bezoekersverbod voor de stal en de verplichting dat nertsenhouders er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat andere dieren zoals honden, katten en fretten het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.

Dit dit jaar heeft er geen export plaatsgevonden van nertsen naar landen buiten de Europese Unie. Het is niet bekend of er dit jaar nertsen vanuit Nederland zijn verhandeld naar andere lidstaten in de Europese Unie, aangezien dat niet verplicht is.

Besmettingen

De maatregelen blijven overal van kracht totdat duidelijk is op welke nertsenhouderijen het coronavirus rondwaart. Verder krijgen mensen die met nertsen werken het dringende advies zich te laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op infectie met het coronavirus.

Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de besmettingen die op vier Brabantse nertsenhouderijen zijn aangetroffen, geen infectiegevaar opleveren voor de directe omgeving. In lucht- en stofmonsters die zijn genomen, is het virus niet aangetroffen.

Maar als het virus langere tijd rond blijft gaan onder nertsen, kan dat op termijn ook tot nieuwe infecties bij mensen leiden. Daarom wordt extra onderzoek gedaan, met name bij de pups die de afgelopen weken zijn geboren. Als die ook besmet zijn, bestaat het risico dat zo'n 'reservoir' ontstaat.

Mogelijke ruiming

De uitkomsten van dat onderzoek worden volgende week besproken met deskundigen op het gebied van zoönosen, ziektes die van dier op mens kunnen overgaan of omgekeerd. Schouten sloot eerder deze week niet uit dat bedrijven geruimd moeten worden, als blijkt dat het virus bij nertsen kan blijven circuleren.

Voor de nertsenhouderijen in Nederland is hoe dan ook het einde in zicht. Uiterlijk in 2024 moeten ze allemaal dicht. Sommige partijen zouden graag zien dat het kabinet de coronacrisis aangrijpt om dat te bespoedigen. Maar daar ziet Schouten alleen kans toe als nertsenhouders er zelf voor kiezen eerder te stoppen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

En weer besmet een nerts een mens: dit moet je weten

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore