Ga naar de inhoud
Extra subsidie voor woningisolatie

Bijna 200 miljoen om woningbouw tijdens coronacrisis op gang te houden

Het kabinet wil de bouw aan het werk houden en investeert daarom bijna 200 miljoen euro.

Het kabinet investeert nog dit jaar bijna 200 miljoen euro om de bouw tijdens de coronacrisis door te laten gaan. Het geld wordt onder meer gebruikt om woningbouwplannen te versnellen. Ook worden overheidsaanbestedingen naar voren gehaald en krijgen mensen die hun eigen huis willen isoleren, meer subsidie.

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken vindt het van groot belang dat de woningbouw door blijft gaan. ''We kunnen ons niet veroorloven dat de investeringen achterblijven en de bouw in een crisis belandt. Daarvoor is het woningtekort te groot'', zegt ze. Ollongren wil voorkomen dat de bouw net als in de vorige crisis hard wordt getroffen en vervolgens lang nodig heeft om te herstellen. In dat geval zou het woningtekort nog meer oplopen. Nu al gaat het om 300.000 huizen.

Starters

Daarom trekt Ollongren 50 miljoen euro uit om woningbouwplannen te versnellen. Ze kijkt daarbij vooral naar woningen voor starters en middeninkomens. Hiervoor wordt geld vrijgemaakt dat het kabinet al had bestemd voor de versnelling van de woningbouw in de komende jaren. Nog eens 50 miljoen wordt uitgetrokken om huizen voor dak- en thuislozen en arbeidsdmigranten te bouwen. Het gaat dan om flexibele woningen die snel kunnen worden neergezet. Het geld is toereikend voor ongeveer 10.000 van die huizen. 

Om problemen bij die versnelling te voorkomen vormt Ollongren pools van ambtenaren met technische kennis over planvorming en vergunningsverlening. Gemeenten kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar.

Aanbestedingen

Het kabinet wil er voor zorgen dat de orderportefeuilles van de bouwbedrijven niet leeg raken. Daarom is het de bedoeling dat investeringen van de overheid ondanks de crisis zoveel mogelijk doorgaan en waar mogelijk naar voren worden gehaald. Het Rijksvastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro onderhoudsplannen versnellen. Verder trekt het Rijk nog eens 50 miljoen uit om voor een bedrag van 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen mogelijk te maken in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportgebouwen. 

Isolatie

Ollongren wil stimuleren dat bij de bouwwerkzaamheden verduurzaming wordt meegenomen. Daarom komt er ook extra subsidie voor particulieren die hun huis willen isoleren. Nu krijgen ze 20 procent van de kosten vergoed, dat wordt in in de rest van dit jaar 30 procent. 

Het kabinet geeft bewust geen directe financiële steun aan bouwbedrijven. Reden hiervoor is dat bouwers kunnen doorwerken als er orders zijn. Anders dan bijvoorbeeld de horeca is de bouw niet stilgelegd vanwege de coronacrisis

Linkse oppositie teleurgesteld

De linkse oppositie in de Tweede Kamer reageert teleurgesteld op het maatregelenpakket van minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken om de bouw aan het werk te houden.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt in een reactie: ''Het kabinet scheept de bouw af met een fooi en doet niks aan de woningnood. Er is 4 miljard nodig om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen te realiseren en de huren te bevriezen''.

''Een druppel op de gloeiende plaat'', reageert Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. ''Wij hebben samen met GroenLinks en de PvdA zeven plannen ingediend om de woningnood aan te pakken en de minister wil daar niet aan. En dan komt ze met dit''

Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks vindt het zeer teleurstellend dat de minister de proporties van het probleem niet inziet. ''Dat woningnood een gigantisch probleem is dat forse investeringen vereist. Ook met het oog op de toekomst is het vrijmaken van geld om te investeren cruciaal. Alleen dan kunnen we ons uit de crisis investeren'', zegt hij. 

GroenLinks, PvdA en SP stelden gisteren in een Kamerdebat voor om een volkshuisvestingsfonds in het leven te roepen. Daarin zouden miljarden moeten komen om iets te doen aan het enorme tekort aan en de betaalbaarheid van woningen. 

Bouwsector
Lees ook:
Bouwsector krijgt klappen | Inkomen reisbranche gehalveerd |En aandeelhouders Shell vergaderen

Zes weken na corona: 'Risico dat longschade schade blijvend is

02:41