Ga naar de inhoud
Spoeddebat

Tweede Kamer en minister Slob ruziën over diploma voor leerlingen speciaal onderwijs

Beeld © ANP

De centrale examens zijnvoor iedereen geschrapt. Maar als het aan minister Arie Slob ligt moeten de duizenden leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs eind mei nog wel hun college-examens maken. Dat is een Kamermeerderheid in het verkeerde keelgat geschoten. Een spoeddebat morgen moet uitkomst bieden.

Een paar duizend leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs kunnen nog niet achterover leunen, als het aan minister Slob ligt.  Zij moeten vanaf eind mei nog aan de slag om een deel van het staatsexamen te maken.

Het staatsexamen -wat veel van de leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs doen- bestaat uit het centraal schriftelijk examen (CSE), dat dit jaar niet doorgaat, en uit het college-examen, dat mondeling of schriftelijk wordt afgenomen. 

Zoek een andere oplossing

In tegenstelling tot hun medeleerlingen op de reguliere middelbare scholen moeten zij hun college-examens nog doen. (In het regulier onderwijs staat dat gelijk aan de schoolexamens). Veel Kamerleden vinden dat niet kunnen omdat deze groep leerlingen al kwetsbaar is en ze zich ook niet hebben kunnen voorbereiden op de examens omdat de scholen al weken dicht zijn. 

Een Kamermeerderheid onder aanvoering van regeringspartijen CDA en D66, wil dat voor hen een andere oplossing wordt gezocht en dat diploma's gebaseerd worden op behaalde schoolresultaten. Maar de minister weigert dat en wil dat de leerlingen wel hun college-examens maken. 

Spoeddebat

Daarom vraagt de Kamer nu om een spoeddebat met de minister. Paul van Meenen (D66): "Juist voor deze leerlingen moet er zo snel mogelijk een oplossing komen. De tijd dringt. Het is vreemd dat zij over twee weken wel gewoon hun examen moeten maken terwijl al die andere middelbare scholieren nu eigenlijk al klaar zijn."

Van Meenen vervolgt: "Daarom willen we dat ook voor deze leerlingen gaat gelden dat ze geslaagd of gezakt zijn op basis van hun schoolresultaten. Of dat er naar een andere oplossing wordt gezocht die er rekening mee houdt dat zij zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op hun examens."

Slagen zonder eindexamens maken: 'Dit is apart'

01:27
Hoe is het om de te slagen zonder eindexamens te maken? We vroegen het leerlingen.

Duizenden mensen

Vorig jaar deden bijna 9.000 mensen staatsexamen, waarvan meer dan de helft op het voortgezet speciaal onderwijs. Zij doen dat omdat hij het staatsexamens rekening gehouden kan worden met speciale omstandigheden, zoals afgezonderd op de gang een examen maken. Dat maakt het aantrekkelijk voor mensen met een beperking omdat meer rekening gehouden wordt met hun omstandigheden.

Het staatsexamen bestaat uit twee verplichte onderdelen; het centraal examen en het college-examen. Ook voor staatsexamens komt het centraal examen te vervallen. De college-examens eind mei en begin juni gaan wel door omdat dat de examens zijn die worden afgenomen in plaats van de schoolexamens op de reguliere middelbare scholen. Die hebben de schoolexamens al grotendeels gedaan.

Alle
Lees ook:
Alle centrale eindexamens geschrapt vanwege coronavirus

Niet uitvoerbaar

Een woordvoerder van de minister laat weten dat het kabinet nog altijd wil dat deze leerlingen toch hun college-examens gaan doen. "Om te beginnen is het voorstel van de Kamer niet uitvoerbaar want dan zou de wet aangepast moeten worden voor 25 mei. En dat kan niet op die korte termijn."

De woordvoerder van Slob vervolgt: "Verder is belangrijk dat deze groep leerlingen ook een volwaardig diploma krijgt, en daarvoor zijn de examens belangrijk. Dat wordt ook onderschreven door het onderwijsveld. Maar we komen ze wel tegemoet bij hun examens. Zo mag je een mentor meenemen naar je mondeling. En de leerlingen krijgen de mogelijkheid om drie herkansingen te doen, twee meer dan normaal."

Speciaal voortgezet onderwijs

  • Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben. 
  • De scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met een gedragsstoornis.
  • Een school voor voortgezet speciaal onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden.
  • Er zijn 374 middelbare scholen met onderwijstype voortgezet speciaal onderwijs.