Ga naar de inhoud
'Nu niet ontruimen'

Permanent wonen op vakantieparken straks vaker toegestaan

In veel vakantieparken mag je niet het hele jaar wonen.

Permanent wonen op een vakantiepark wordt straks vaker toegestaan. Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen past de regels aan om het voor gemeenten gemakkelijker te maken toestemming te verlenen. Tegelijkertijd roept ze gemeenten op nu – tijdens de coronacrisis – niet te handhaven als mensen illegaal in een vakantiehuisje wonen.

Permanente bewoning van vakantieparken is op dit moment in veel gemeenten niet toegestaan. De Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Jessica Eijs (D66) hebben het initiatief genomen daar verandering in te brengen. Zij vinden dat in tijden van woningnood alle mogelijkheden om mensen te huisvesten moeten worden benut. Zij vinden het bovendien zonde dat eigenaren van vakantiehuisjes nu gedwongen worden een tweede woning aan te houden, ook als ze daar amper komen.

Regels aanpassen

Minister Van Veldhoven is het daarmee eens en roept nu de hulp in van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de regels aan te passen. Ze heeft hierover een brief verstuurd aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, die voorzitter is van de VNG. Nu is voor het legaliseren van permanente bewoning van vakantieparken nog een tijdrovende en kostbare bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe regels moeten het simpeler en goedkoper maken. De verwachting is dat veel meer gemeenten er dan mee in zullen stemmen. 

Krakkemikkig

De aanpassing van de regels betekent niet dat in elk vakantiehuis straks legaal het hele jaar kan worden gewoond. Als huisjes krakkemikkig zijn en niet voldoen aan bepaalde eisen, kan een gemeente er alsnog voor kiezen dat er alleen mag worden gerecreëerd. Ook als op een park sprake is van criminele activiteiten, wordt permanente bewoning niet toegestaan.

Coronacrisis

Van Veldhoven schrijft de brief aan de VNG-voorzitter ook, omdat veiligheidsregio’s nu vanwege de coronacrisis kunnen besluiten recreatieparken op slot te doen. De minister wil dat gemeenten dan een uitzondering maken voor mensen die er permanent of tijdelijk wonen. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten.

Hiermee voert de minister een ander verzoek van de Tweede Kamer uit. Een meerderheid vindt dat mensen niet zomaar op straat moeten worden gezet en boetes moeten krijgen als ze illegaal in een vakantiehuis wonen. In plaats daarvan moeten gemeenten passende oplossingen zoeken. Veel mensen wonen in een vakantiehuis omdat ze – bijvoorbeeld na een scheiding – nergens anders gewone huisvesting kunnen vinden.

VVD
Lees ook
VVD en D66 willen wonen op recreatiepark legaal maken