Ga naar de inhoud
Schoolexamens leidend

Alle centrale eindexamens geschrapt vanwege coronavirus

Schoolexamens (archieffoto) Beeld © ANP

De centrale eindexamens gaan vanwege het coronavirus dit jaar niet door. Dat heeft minister Arie Slob samen met onderwijsorganisaties zojuist besloten. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

De eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei. De examens voor het vmbo-kader zouden nog eerder starten. Dit jaar zouden 217.200 leerlingen eindexamen doen.

'Ingrijpende maatregelen'

Arie Slob noemt de maatregel 'ingrijpend'. "Het zijn maatregelen in een onzekere tijd van crisis. Mijn doel is en blijft dat examenleerlingen begeleid worden naar een goede afronding en een volwaardig diploma. Ik wens alle leerlingen en hun ouders en docenten veel sterkte en wijsheid toe: houd moed en blijf je inzetten."

Dit is er zojuist besloten:

  • De centrale eindexamens voor vmbo, havo, vwo en gymnasium gaan dit jaar niet door.
  • Leerlingen krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar een volwaardig diploma om de overstap naar het vervolgonderwijs te kunnen maken.
  • Het eindcijfer van alle leerlingen wordt bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens.
  • Sommige schoolexamens moeten nog worden gemaakt. Scholen krijgen hier tot begin juni de tijd voor.
  • Om te bepalen of je geslaagd bent, komt er een uniforme zak- en slaagregeling.
  • Leerlingen die zakken behouden de mogelijkheid van beroep en herkansing. Hoe dat eruit gaat zien, is nog onduidelijk.

De uitslag van de schoolexamens zullen dus leidend worden voor alle scholieren. Scholen kunnen op basis van de schoolexamens gaan bepalen of scholieren zakken of slagen. De diploma's die daarna worden afgegeven, zijn volwaardige diploma's, zegt Slob. "Waar je later ook wil gaan studeren."

Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te houden.

Leraren en ouders vroegen hier al langer om

Vorige week leek het er nog op dat de eindexamens ondanks de corona-uitbraak wel gewoon door zouden gaan. Dat viel niet goed bij veel leraren en ouders. Die waren boos dat het doorgaan van examens belangrijker wordt gevonden, dan de gezondheid van de kinderen.

De Algemene Onderwijs Bond (Aob) stelde daarnaast vast dat je als leerling je eindexamen in deze crisistijden ook niet goed kan voorbereiden. De organisatie drong het kabinet gisteren daarom op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Dit is waarom het coronavirus anders is dan griep

01:01
Wat is het verschil tussen de gewone griep en corona? We leggen het je uit.