Ga naar de inhoud
Commissie van deskundigen:

Onderzoek: stikstofmetingen van het RIVM in orde

Boeren protesteerden in oktober in Bilthoven tegen de stikstofberekeningen van het RIVM. Volgens die commissie Hordijk kunnen de metingen beter, maar zijn ze voldoende. Beeld © ANP

De stikstofmetingen van het RIVM deugen. Tot die conclusie komt een speciale commissie van deskundigen, die is ingesteld door landbouwminister Carola Schouten.

Schouten vroeg het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof om een onderzoek, nadat boeren en politici de kwaliteit van de metingen van het RIVM ter discussie stelden.

In oktober trokken boeren massaal met hun trekkers naar Bilthoven, om te demonstreren bij het RIVM.  Zij betichtten het instituut van leugens, aannames en het hanteren van rekenmodellen die zich vooral tegen de boeren keren.

Betwisten

De boeren betwisten al geruime tijd dat zij verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de stikstofuitstoot in Nederland. Volgens het RIVM is 46 procent van de uitstoot in Nederland toe te schrijven aan de landbouw. Van de neerslag op stikstof op natuurgebieden is volgens het instituut 41 procent afkomstig van boerenbedrijven.

Twee weken geleden kwam het Mesdag Zuivelfonds namens de boeren met eigen berekeningen, op basis van data die het RIVM beschikbaar had gesteld. Daaruit bleek volgens de onderzoekers dat de landbouw voor slechts 25 procent verantwoordelijk zou zijn. Ook politieke partijen, waaronder regeringspartij CDA stelden daarop dat kritisch moet worden gekken naar de RIVM-metingen.

Fouten

Vorige week bleek echter dat het Zuivelfonds fouten heeft gemaakt bij de berekeningen. Het werk wordt nu opnieuw uitgevoerd. De vraag is echter of de uitkomsten, die nog weken of misschien zelfs maanden, op zich laten wachten, er nu nog toe doen.

Minister Schouten wilde met het onderzoek van de Adviescommissie Meten en Berekenen Stikstof een einde maken aan de twijfel over de metingen waarop het stikstofbeleid in Nederland is gebaseerd. Onder leiding van prof. Leen Hordijk keken deskundigen naar de manier waarop het RIVM te werk gaat.

Lage
Lees ook
Lage stikstofuitstoot door boeren klopt toch niet: 'Verkeerd berekend'

'Doelgeschikt'

Hij zei vandaag op een persconferentie in Den Haag dat de werkwijze, en modellen voor het berekenen van stikstof 'doelgeschikt' zijn. Wel pleitte hij ervoor nog meer en vaker te meten om onzekerheden te verkleinen. Daarvoor zijn extra modellen nodig. Ook vindt Hordijk dat naast grondwaarnemingen ook satellietgegevens moeten worden gebruikt om de metingen nog beter te maken.

De commissie keek ook naar de manier waarop het RIVM de neerslag van stikstof op natuurgebieden berekent en twijfelt niet aan de conclusies van het instituut over het aandeel van de landbouw. ''De relatieve verdeling van de bijdragen van de Nederlandse sectoren aan de depositie op natuurgebieden zoals landbouw, industrie, verkeer en scheepvaart is voldoende onderbouwd'', meldt de commissie.

Boeren
Lees ook
Boeren komen met alternatieve stikstofcijfers: hoe serieus zijn die?