Ga naar de inhoud
Politiek

Besturen pensioenfondsen blijven witte mannenbolwerkjes

Minister Wouter Koolmees op een conferentie over pensioenen in 2017. Beeld © ANP

Nederlandse pensioenfondsen zijn laks in hun pogingen om de bestuurskamers diverser te maken. Er werden te weinig vrouwen en jongeren benoemd door de besturen, ondanks de doelen van de sector zelf.

Er zijn zo'n tweehonderd pensioenfondsen in ons land. In 2018 moest de helft op zoek naar ten minste een nieuwe bestuurder. Slechts 33 pensioenfondsen slaagden erin aan de eigen norm te voldoen, door een jongere of vrouwelijke bestuurder te benoemen. 

Diversiteit staat hoog op de agenda, omdat dit in het bestuur kan helpen om betere en evenwichtigere besluiten te nemen. De besturen van pensioenfondsen nemen besluiten die gevolgen hebben voor gepensioneerden en werkenden. Als pensioenen bijvoorbeeld worden verhoogd, is dat gunstig voor de eerste groep, maar ongunstig voor de tweede groep.

Helft fondsen faalt

In totaal werden er in 2018 bij honderd fondsen nieuwe bestuurders benoemd. Twee derde daarvan had de zaken nog niet op orde. En van die 67 fondsen lukte het meer dan de helft níet om de eisen voor diversiteit te halen. 

Het ging om 10 fondsen waar een vrouw gewenst was, 38 waar een jongere het diversiteitsplaatje compleet had gemaakt en 19 waar zowel een vrouw als een jongere vereist was. 52 fondsen slaagde niet. 

Twee jongere vrouwen

Bij de fondsen waar alleen nog maar oudere mannen in het bestuur zaten, lukte het het minst. Van de 19 vacatures gingen er 11 naar oudere mannen, vier keer een jongere man. Er werden twee jongere vrouwen aangesteld en net zo veel oudere, rapporteert de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen

Overigens hebben nog veel meer fondsen de zaken niet op orde, maar bij die waren in 2018 geen vacatures en dus geen mogelijkheid de diversiteit op te vijzelen, tenzij er extra bestuurders zouden worden benoemd. 

Deze commissie houdt in de gaten of de sector zich houdt aan de afgesproken doelen. Dat doet het aan de hand van de jaarverslagen van de pensioenfondsen, dat is ook de reden dat er geen recentere cijfers zijn, legt een woordvoerder van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66). 

Kansen laten liggen

Van alle pensioenfondsen had één op de vijf in 2018 een bestuur van louter oudere mannen. En deze lieten dus kansen liggen om daar iets aan te veranderen, constateert Koolmees op basis van de cijfers. 

Het aantal vrouwen en jongeren in besturen is in de afgelopen jaren gestaag gestegen. Eind 2018 had 72 procent van alle besturen een vrouw en 45 procent van de besturen een jongere aan boord. In 2016 was dat nog respectievelijk 59 en 38 procent. 

Nog geen effect maatregelen

Pensioenfondsen hebben zich, al dan niet via koepelorganisatie Pensioenfederatie, verbonden aan de doelen uit de Code Pensioenfondsen uit 2014. Bij de belangenbehartiger zijn 197 fondsen aangesloten, dat zijn bijna alle Nederlandse fondsen.

In 2018 constateerde Koolmees al dat het niet snel genoeg genoeg ging, waarna hij samen met de Pensoenfederatie en Stichting van de Arbeid stimuleringsmaatregelen afsprak.

Daar is alleen nog niets van terug te zien, schrijft Koolmees aan de Kamer. Het is volgens hem dan ook een dossier dat 'langere tijd en inzet van alle partijen' vergt, besluit hij.