Ga naar de inhoud
'Rechtsstaat niet onkwetsbaar'

Nieuwe wet moet verbieden radicale organisaties makkelijker maken

Om te voorkomen dat radicale organisaties de rechtsstaat ondermijnen, wil minister Dekker (Rechtsbescherming) het makkelijker maken ze te verbieden. Hij stuurt vandaag een wet naar de Tweede Kamer die dit moet regelen.

Volgens Dekker moet het makkelijker worden doortastend tegen radicale organisaties op te treden. Het gaat dan om extreemlinkse of extreemrechtse organisaties of een religieuze club als Sharia4Holland.

De democratische rechtsstaat 'is niet onkwetsbaar', schrijft hij in de wet. Bescherming tegen antidemocratische krachten is noodzakelijk. Het wordt makkelijker zulke organisaties te verbieden en te ontbinden als zij bijvoorbeeld met een aanslag hebben gedreigd, geweld propageren of de sharia (moslimwetgeving) willen invoeren.

Straf verdubbeld

De maximumstraf voor lid zijn van een radicale organisatie wordt verdubbeld: van één naar twee jaar celstraf. Bovendien kunnen voorlieden van dit soort clubs een 'bestuursverbod' voor drie jaar opgelegd krijgen. Zo wil de minister voorkomen dat de leiders ongehinderd kunnen doorgaan met hun activiteiten onder een andere naam. 

De wet regelt ook dat het Openbaar Ministerie minder bewijs hoeft aan te leveren om aan te tonen dat een organisatie radicaal is en verboden moet worden. Het OM hoeft slechts aannemelijk te maken dat de beschuldigde organisatie dingen doet die leiden tot inbreuken van de menselijke waardigheid, het bevorderen van geweld of het aanzetten tot haat en/of discriminatie. Als de organisatie dat niet kan weerleggen, is een verbod mogelijk.

Een
lees ook
Een vijfde van Syriërs komt Nederland niet in door radicale opvattingen