Ga naar de inhoud
Hulp bij schulden

Kamer wil schuldenpardon: 'Mensen worden soms genadeloos uitgeknepen'

Beeld © iStock

Mensen die hoge schulden helpen, moeten hulp krijgen van de overheid. Alle oninbare verhogingen van schulden die mensen bij de overheid hebben, moeten kunnen kwijtgescholden, vinden het CDA en de SP.

1,35 miljoen huishoudens (één op de vijf) hebben volgens budgetvoorlichtingsinstituut Nibud betalingsproblemen. Bij 8 procent gaat het om ernstige betalingsproblemen.

Opeenstapeling van verhogingen

Volgens CDA en SP is het vanzelfsprekend dat gemaakte schulden afgelost moeten worden. Maar voor een deel van de mensen met hoge schulden zijn de bedragen door de opeenstapeling van verhogingen na verloop van tijd zo hoog geworden, dat ze feitelijk oninbaar zijn.

Die mensen zouden onder voorwaarden in aanmerking moeten komen voor kwijtschelding van de oninbare verhogingen.

Hulp voor mensen met schuld

De Tweede Kamer heeft zich al eerder uitgesproken dat het afgelopen moet zijn met de stapeling van boetes. Maar dit voorstel van het CDA en de SP gaat een stap verder.

Zij willen een helder onderzoek naar de voorwaarden waaronder kwijtschelding zou kunnen plaatsvinden van door de overheid gecreëerde en oninbare verhogingen.

Martinique heeft 100.000 euro schuld en snakt naar adempauze

01:34
Een op de vijf huishoudens heeft betalingsproblemen.

'Genadeloos uitgeknepen'

CDA-Kamerlid René Peters ziet in de praktijk dat de overheid zelf een van de grootste schuldeisers is. Denk bijvoorbeeld aan schulden bij de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de gemeentes.

De schulden worden vaak (administratief) verhoogd als niet op tijd wordt betaald. "Dat brengt en houdt mensen in de problemen", zegt Peters.

"De overheid is een beruchte schuldeiser, sommige mensen worden genadeloos uitgeknepen", vult SP-Kamerlid Jasper van Dijk aan. "Verhoging op verhoging dient geen enkel doel. Voor mensen met oninbare schulden moeten we een oplossing zoeken, vandaar ons voorstel voor een onderzoek." 

'40
Lees ook:
'40 procent Nederlanders deelt Netflix-account buiten huishouden'