Ga naar de inhoud
Nieuwe cijfers

Babysterfte iets gestegen, Nederland in middenmoot

Archieffoto

Het percentage baby's dat rond de geboorte sterft, is licht gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers over 2018. In 2016 lag dat cijfer op 7,5 per 1000 geboren kinderen. Vorig jaar steeg het sterftecijfer naar 7,9 per 1000 geboren kinderen.

Het sterftecijfer van vorig jaar is vergelijkbaar met dat in 2017. "Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af", meldt Perined, die de registratie bijhoudt. Nederland neemt met dit cijfer een middenpositie in in Europa.

Te laag geboortegewicht

De grootste groep baby's uit 2018 dat is overleden zijn baby's die te vroeg zijn geboren. Ongeveer driekwart van de totale perinatale sterfte vindt plaats in de groep baby's die te vroeg - minder dan 37 weken zwangerschapsduur - worden geboren of een te laag geboortegewicht hebben.

Vooral in de groep met een zwangerschapsduur tussen 22 en 24 weken is de overlevingskans gering.

Oorzaak

Volgens Perined, een stichting waarin verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen samenwerken, kan met betere zorg baby's worden gered. "Er zijn verbeterpunten in de samenwerking, documentatie, communicatie en kennis", schrijft Perined.

In de afgelopen vijftien jaar zijn er al wel verbeteringen doorgevoerd waardoor de zogeheten 'perinatale sterfte' is gedaald. Perined noemt onder andere: betere samenwerking, de invoering van de 20 weken echo en minder tweelingen na IVF.

Langere zwangerschapsduur

Het kabinet signaleert bij de de groep vrouwen met een langere zwangerschapsduur (meer dan 41 weken) ook een lichte stijging aan babysterfte. Zorgverleners verschillen van inzicht over het al dan niet inleiden bij een langere zwangerschapsduur.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport zet in op betere voorlichting en speciale aandacht voor kwetsbare vrouwen om het sterftecijfer terug te dringen.

Waarom is de babysterfte in Nederland zo hoog?

RTL Nieuws deed eerder onderzoek naar babysterfte in Nederlandse ziekenhuizen en daaruit bleek dat verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen niet goed samenwerken.

Bron: RTL Nieuws