Klimaatakkoord

Doelen klimaatakkoord niet gehaald, mede door bloeiende economie

01 november 2019 12:00 Aangepast: 01 november 2019 12:05
Beeld © ANP

Het kabinet gaat de zelf gestelde klimaatdoelen niet halen. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het definitieve pakket is weliswaar steviger dan het ontwerp-klimaatakkoord, maar de bloeiende economie zorgt voor extra CO2-uitstoot.

Met het klimaatakkoord moest volgens de ambitie van het kabinet in 2030 in totaal 48,7 miljoen ton CO2 minder uitgestoten moet worden ten opzichte van 1990, een besparing van 49 procent.

Het PBL schrijft nu dat dat doel 'naar verwachting niet gehaald' zal worden; het planbureau rekent op een CO2-besparing van tussen de 43 en 48 procent ten opzichte van 1990.

'Steviger beleidspakket'

In mei kwamen de zogenoemde klimaattafels met het zogenoemde 'ontwerp-klimaatakkoord'. Daaruit bleek volgens berekeningen van het PBL ook al dat de doelen waarschijnlijk niet gehaald zouden worden.

Het kabinet voerde toen een aantal wijzigingen door. Zo werd er een CO2-heffing voor de industrie aangekondigd, werd de stijging van de energierekening voor huishoudens beperkt en ging een aangekondigde accijnsverhoging voor benzine- en dieselrijders niet door. 

Ten opzichte van het ontwerpakkoord schrijft het PBL nu dat het uiteindelijke akkoord weliswaar 'steviger' is dan het ontwerpakkoord, maar nog altijd niet voldoende om het doel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Coalitie vrijwel eens over klimaatakkoord: dit verandert er voor jou

Meer economische groei

Dat de klimaatdoelen ook met een steviger pakket niet gehaald worden, wijt het PBL aan een sterkere economische groei. Als de economie groeit, stoten we meer CO2 uit dan in magerder economische tijden. Zo draaien fabrieken op volle toeren, gebruiken we meer aardgas en zijn we meer op de weg, met vervuilender auto's.

De ontwerpers van het klimaatakkoord rekenden nog met andere verwachtingen, zegt het PBL. Daardoor verwachtten zij minder maatregelen te hoeven nemen dan nu nodig blijkt.

Industrie presteert beter, mobiliteit juist slechter

Vooral de maatregelen op het gebied van de industrie dragen volgens het PBL in veel sterkere mate bij aan het halen van de doelen. Hoewel veel nog afhangt van hoe een uiteindelijke CO2-heffing wordt vormgegeven, is het besparingsdoel van de industrie in zicht. 

De mobiliteitsmaatregelen van het kabinet dragen juist minder bij dan die in het ontwerpakkoord, stelt het PBL. Dat komt vooral omdat een aantal subsidieregelingen na 2025 wordt stopgezet en de accijnsverhoging voor benzine- en dieselrijders door het kabinet geschrapt werd.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Klimaatakkoord: veel meer elektrische auto's, geen verhoging benzineaccijns

Minder kosten voor huishoudens 

Het definitieve klimaatakkoord leidt wel tot minder kosten voor huishoudens dan het ontwerpklimaatakkoord, schrijft het Centraal Planbureau. Bedrijven krijgen juist te maken met extra kosten, die ze overigens voor een deel ook zullen doorrekenen naar huishoudens. 

Dat de accijnzen voor benzine- en dieselrijders zijn geschrapt, zorgt wel voor een tegenvaller voor de schatkist. In totaal zullen de overheidsuitgaven aan klimaat- en energiebeleid met 3,9 miljard stijgen in 2030, schrijft het CPB. Het klimaatakkoord is goed voor 1,9 miljard daarvan.

Geen extra maatregelen

Hoewel de klimaatdoelen in zicht lijken, zal het slechte nieuws van het PBL het kabinet toch kopzorgen opleveren. In de klimaatwet is namelijk afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 echt 49 procent lager moet liggen dan in 1990. Het kabinet wil zich daar nog altijd aan houden.

Toch kondigt het kabinet naar verwachting niet al meteen extra maatregelen aan. In de klimaatwet is namelijk ook afgesproken dat ons klimaatbeleid elke twee jaar wordt geëvalueerd en dat dan gekeken wordt naar eventuele extra maatregelen. Het eerste moment dat daarvoor voorzien is, is pas in 2021.

Urgenda

Ook een ander klimaatdoel van het kabinet wordt niet gehaald, stelt het PBL: van de rechter moet Nederland in 2020 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990. 

Volgens de nieuwste verwachting van het PBL blijven we steken op een besparing van 23 procent

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Kabinet moet tandje bijzetten om klimaatdoelen Urgenda te halen

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore