Tegen enorme winsten

Kabinet gaat fraude met zorggeld aanpakken: 'Rotte appels moeten eruit'

09 juli 2019 17:00
Beeld © ANP

Het kabinet gaat strenger optreden tegen zorgondernemers die door allerlei schimmige constructies zelf enorme winsten opstrijken en daarmee zorggeld onttrekken aan de zorg. "De boosheid hierover is terecht groot: zorggeld moet gewoon naar zorg gaan", zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Hij stuurt daarom samen met minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis vandaag een pakket maatregelen naar de Tweede Kamer.

Minister De Jonge benadrukt dat het meestal gewoon góed gaat in de zorg. Toch zijn er steeds vaker zorgondernemers die misbruik maken van het systeem. Zij gebruiken de zorg als een manier om snel rijk te worden. Dat wil hij tegengaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) bevestigen een toename. In 2017 alleen kregen zij al 450 meldingen binnen over dubieuze geldstromen of constructies in de zorg. "In de hele zorg zien we dat er snelle jongens zijn die gebruik maken van de mazen in de wet", zegt De Jonge. "Op al die plekken treffen we maatregelen."

Alliade

Eén van de plekken waar het de afgelopen jaren mis ging was Alliade, een landelijk opererende zorgkoepel, gevestigd in Heerenveen. In 2016 bericht RTL Nieuws voor het eerst over de belangenverstrengeling bij het bedrijf. Destijds had Alliade 7000 cliënten en 350 miljoen euro omzet per jaar.

Twee directeuren van Alliade nemen namens de zorginstelling voor grote bedragen opdrachten aan van bedrijven waarvan ze ook zelf eigenaar zijn. Tijdens onderzoek van RTL Nieuws naar de zaak blijkt al snel dat de twee meer dan 20 andere bedrijfjes bezitten en besturen, die vaak ook zaken doen met Alliade. Volgens de jaarrekeningen wordt in sommige bedrijven van de directeuren miljoenen omgezet en verdiend.

De Inspectie Gezondheidszorg neemt de zaak hoog op. Uit een omvangrijk onderzoek blijkt dit jaar dat geld dat besteed had moeten worden aan zorg, meer dan eens via verschillende BV's was weggesluisd en onttrokken aan de zorg.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Belangenverstrengeling bij Alliade: zo ging het in zijn werk

Ingrijpen

De IGJ doet ook aangifte wegens het versturen van valse facturen, maar trekt na het onderzoek naar de misstanden bij Alliade samen met de NZa aan de bel bij de minister. De diensten zeggen te weinig mogelijkheden te hebben 'twijfelachtige' financiële en organisatorische constructies in de gezondheidszorg aan te pakken.

De Jonge beaamt dat. "Nu kan er pas ingegrepen worden op het moment dat de kwaliteit van zorg in het geding is, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn als je bv's opricht om geld weg te sluizen." Hij wil dat de instanties meer 'tanden' krijgen om ook in te grijpen bij 'constructies die je gewoon niet wil', zonder dat de kwaliteit van zorg eerst in gevaar moet komen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Inspecties: gesjoemel zorgaanbieders harder aanpakken

Woud aan bv's

Het oprichten van allerlei bv's met de bedoeling om zorggeld weg te sluizen om er zelf beter van te worden, moet onmogelijk worden. Zorgbedrijven die opdrachten wel uitbesteden aan andere bv's, moeten duidelijk maken aan wie en met welke reden. Als er winst wordt uitgekeerd, moet duidelijk worden aan wie dat uiteindelijk ten goede komt.

Ook wil De Jonge onderzoeken of het mogelijk is een maximumpercentage op te stellen voor de winst die kan worden uitgekeerd. Winstuitkering helemaal verbieden, is volgens hem een brug te ver.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Gesjoemel bij zorgreus Alliade: inspectie doet aangifte

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore