Maatregelen op een rij

Coalitie vrijwel eens over klimaatakkoord: dit verandert er voor jou

26 juni 2019 12:42 Aangepast: 27 juni 2019 18:49
Afvalverwerking bij Maassluis Beeld © ANP

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het vandaag in grote lijnen eens geworden over de maatregelen uit het klimaatakkoord. Volgens betrokkenen moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er in 2030 49 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Maar wat betekent het klimaatakkoord voor jou? We zetten het op een rij.

Rekeningrijden

Het kabinet wil vanaf 2026 rekeningrijden invoeren. Daarmee gaan Nederlanders straks betalen per gereden kilometer, in plaats van een vast jaarlijks bedrag voor wegenbelasting.

Er wordt door het kabinet gesproken over drie mogelijke varianten voor het rekeningrijden. In de eerste variant wordt rekeningrijden alleen ingevoerd voor elektrische auto's. Voor benzine- en dieselauto's blijft alles hetzelfde. Dit is de variant die de VVD wil.

In de tweede variant moet voor alle auto's worden betaald, maar afhankelijk van de plek en de tijd van de dag. Dat is overigens zonder een heffing voor het rijden in de spits. In de derde variant wordt ook rijden in de spits extra belast.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Kabinet werkt aan invoering rekeningrijden in 2026

Energierekening

De energierekening daalt volgend jaar met 100 euro voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. Het gaat om het belastingdeel van de energierekening dat lager uitvalt.

De laagste inkomensgroepen moeten het meest gaan profiteren van de maatregel. De meevaller kan per huishouden verschillen. Na 2020 wordt gas in stappen duurder en elektriciteit goedkoper. Zo wil het kabinet stimuleren dat mensen van het gas af gaan.

Elektrische auto's

Het kabinet wil vooral particuliere gebruikers stimuleren om een elektrische auto te kopen. De aanschaf van een elektrische middenklasser wordt daarom komende jaren extra aantrekkelijk gemaakt. Het aanschafvoordeel voor de e-auto gaat gelden tot een maximumbedrag van 40.000 euro. Het voordeel voor de zakelijke rijder wordt wel snel minder.

De bijtelling voor de zakelijke auto gaat volgend jaar al omhoog van 4 naar 8 procent. In de jaren daarna stijgt de zakelijke bijtelling in stapjes verder naar 12 en 16 procent. Vanaf 2026 geldt voor de zakelijke auto dan dezelfde bijtelling als voor andere auto's.

Stimulering van de elektrische auto loopt tot 2025. Vanaf 2026 komt er als het aan het kabinet ligt een einde aan de maatregelen, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. In welke vorm dat gebeurt, moet nog worden beslist. In het concept-klimaatakkoord stond ook een plan om de vliegtaks te verdubbelen. Dat voorstel neemt het kabinet niet over.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Energierekening volgend jaar gemiddeld 100 euro lager

Accijnsverhoging op benzine

In het klimaatakkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd, staat ook dat de accijnsverhoging op benzine niet doorgaat. De coalitiepartijen willen namelijk niet dat de gewone automobilist opdraait voor de stimulering van de elektrische auto.

Elk jaar zal worden bekeken hoe hoog de autoverkoop in werkelijkheid is. Als blijkt dat er veel meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht, wordt de stimulering versneld afgebouwd, zo is afgesproken. Te riante stimulering van groene auto's kostte de schatkist afgelopen jaren miljarden die niet waren begroot.

CO2-heffing

Grote bedrijven krijgen vanaf 2021 te maken met een 'stevige' CO2-belasting. Met een heffing op een teveel aan CO2-uitstoot wil het kabinet bedrijven stimuleren snel te verduurzamen.

Er komt een zogenoemde 'heffingsvrije voet' – tot een bepaald maximum hoeven bedrijven nog niet te betalen. Gaan ze daar overheen, dan moeten ze over elke extra ton CO2, belasting gaan betalen. In 2021 ligt het bedrag per ton op 30 euro en dat loopt op naar 150 euro in 2030.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Klimaatakkoord: veel meer elektrische auto's, geen verhoging benzineaccijns

Landbouw en varkensboeren

De komende tien jaar wordt er bijna een miljard euro uitgegeven aan de land- en tuinbouw om de klimaatdoelen te halen. De extra investering moet ertoe leiden dat land- en tuinbouw tot 2030 in totaal 6 megaton CO2 gaan besparen. Het geld is bedoeld voor de aanpak van de veenweidegebieden (zoals drainage), verdere verduurzaming van de glastuinbouw en veeteelt (bijvoorbeeld emissieloze stallen), kennisontwikkeling en aanpak van ontbossing.

Er gaat eenmalig 100 miljoen euro naar de veenweidegebieden. Het waterpeil wordt in deze gebieden kunstmatig laag gehouden. Veeboeren kunnen zo beter op het land werken. Maar de grond klinkt door de lage waterstand in en daardoor komt veel CO2 vrij.

Er gaat ook nog eens 60 miljoen euro extra naar varkenshouders om hen vrijwillig te laten stoppen. Voor deze warme sanering is in het regeerakkoord al 120 miljoen euro vrijgemaakt.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Klimaatakkoord: 600 maatregelen moeten Nederland groener maken

Frits Wester: 'Waarschijnlijk steun GroenLinks en PvdA voor merendeel plannen'

Politiek commentator Frits Wester is onder de indruk van de maatregelen. "Al met al is het best een ambitieus pakket maatregelen dat het kabinet nu voorstelt", zegt Wester. "Tegelijkertijd lijken ze op het eerste gezicht ook realistisch en uitvoerbaar waarbij burgers niet in één keer op enorme kosten worden gejaagd. Gezien de stevige CO2-heffing voor het bedrijfsleven, waar vanuit de linkse oppositie steeds op is aangedrongen, zie ik ook GroenLinks en de PvdA het merendeel van de plannen wel steunen. Die steun is noodzakelijk voor een meerderheid in de Eerste Kamer."

"Het zou de kwakkelende SP ook wel sieren nu eens reëel mee te doen, in plaats van meteen weer aan de kant te gaan staan. Er zijn best mogelijkheden om bij dit pakket nog wat voor de eigen achterban binnen te halen als er niet meteen weer 'njet' gezegd wordt. Voor de Partij voor de Dieren zal het wel niet genoeg zijn en op steun van PVV en Forum voor Democratie hoeft het kabinet ook niet te rekenen. Maar de brede steun in het midden geeft het kabinet de kans snel met de uitvoering aan de slag te gaan."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Kabinet trekt 400 miljoen euro extra uit om klimaatdoelen te halen

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore