Ga naar de inhoud
Betalen per gereden kilometer

Kabinet werkt aan invoering rekeningrijden in 2026

Lucht- en wegverkeer zorgen rondom Schiphol voor veel luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Beeld © Getty Images

Het kabinet wil mogelijk vanaf 2026 rekeningrijden gaan invoeren. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft ingezien. Daarmee gaan Nederlanders straks betalen per gereden kilometer in plaats van een vast jaarlijks bedrag voor wegenbelasting.

Binnen het kabinet was de maatregel omstreden. De VVD verzette zich altijd tegen de invoering. Volgens de liberalen zou het enkel een nieuwe vorm van belasting voor autorijders zijn.

Peiling:
Lees ook:
Peiling: Zelfs achterban VVD is voor rekeningrijden

Drie varianten

Er wordt door het kabinet gesproken over drie mogelijke varianten voor het rekeningrijden.

In de eerste variant wordt rekeningrijden alleen ingevoerd voor elektrische auto's. Voor benzine- en dieselauto's blijft alles hetzelfde. Dit is de variant die de VVD wil.

Spits extra belast

In de tweede variant moeten alle auto's betalen, maar afhankelijk van de plek en de tijd van de dag. Dat is overigens zonder een heffing voor het rijden in de spits.

In de derde variant wordt ook rijden in de spits extra belast.

Ook de subsidiëring van elektrische auto's wordt in de plannen van het kabinet aangepast.

Oplossing voor te weinig opbrengsten

Volgens coalitiebronnen is er voldoende dekking om de komende zes jaar niet te hoeven rekeningrijden. Maar daarna valt de dekking weg, omdat de opbrengsten van motorrijtuigenbelasting en accijnzen dan niet meer voldoende zijn.

Daarvoor moeten dus plannen bedacht worden. De nu nog overgebleven varianten komen allemaal neer op: rekeningrijden.