Ga naar de inhoud
Samenwerking ministeries

Kabinet helpt 11.000 dak- en thuisloze jongeren: 'Het kan zo niet langer'

Een dakloze slaapt op straat. Beeld © ANP

Het kabinet wil de 11.000 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar de komende jaren van straat halen. "In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven", zegt staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis.

Hij lanceert daarom vandaag het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Blokhuis: "We hebben onze samenleving nu zo ingericht dat maar liefst meer dan 10.000 jongeren tussen wal en schip kunnen vallen. Dat kan zo niet langer."

Geen nieuwe daklozen bij

Blokhuis wil geen enkele jongere meer in de langdurige opvang of op straat. "Dat is ambitieus, maar er is heel veel mogelijk. We moeten op tijd signaleren, de behoefte van individuele jongeren centraal stellen en goed samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus."

Het actieprogramma moet zorgen voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis voor de huidige dak- en thuislozen. Ook moet er geen nieuwe dak- en thuisloze jongeren bij komen.

Samenwerking verschillende ministeries

Staatssecretaris Blokhuis coördineert het nieuwe actieprogramma in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Sociale Zaken en Justitie en andere betrokken partijen.

Alle betrokken ministeries en andere partijen zullen gaan samenwerken. In tien 'pilotgemeenten' worden alle acties uit het programma direct in de praktijk toegepast. Goed werkende maatregelen worden straks in het hele land geïntroduceerd.

Eén loket

Zo krijgt elke dak- of thuisloze jongere in zo'n gemeente één persoon als aanspreekpunt, die op alle levensgebieden ondersteuning geeft. In veel gevallen moeten jongeren nu voor elke vorm van ondersteuning naar een ander loket.

"Jongeren zien vaak door de bomen het bos niet meer", zegt Blokhuis. "We kijken mee bij het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en ondersteuning. Zo verliezen we deze jongeren niet uit het oog; we laten ze pas los als de basis op orde is."

Gemeenten moeten afspraken maken met woningbouwcorporaties over het reserveren van woonruimte voor de kwetsbare groep. Het ministerie van Blokhuis treedt actief op wanneer blijkt dat er in gemeenten problemen zijn met het krijgen van een briefadres. Een adres is vaak noodzakelijk voor bijvoorbeeld het krijgen van een uitkering.

Topje van de ijsberg

Volgens schattingen zijn ongeveer 11.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos. Dat is een derde van het totaal aantal daklozen. Cornel Vader, directeur van het Leger des Heils zegt daarover: "Het is zeker fors en dan moeten we bedenken dat dat eigenlijk ook nog maar het cijfer is dat we zeker weten, het is dus eigenlijk het topje van de ijsberg. Want er zullen veel meer jongeren zijn die dak- en thuisloos zijn geworden."