Ga naar de inhoud
Doorrekening PBL en CPB

Klimaatdoelen waarschijnlijk niet gehaald, kosten lager dan verwacht

Laura van Geest, directeur van het CPB, bij een eerdere presentatie. Beeld © ANP

Het beoogde doel van het Klimaatakkoord, de emissiereductie van 49 procent, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de effecten van alle maatregelen uit het Klimaatakkoord heeft nagerekend. Maar er is grote onzekerheid.

Bedoeling van het akkoord was dat er in 2030 48,7 miljoen ton CO2 minder wordt uitgestoten. Alle maatregelen samen zorgen er volgens het PBL voor dat er tussen de 31 en 52 miljoen ton minder CO2 wordt uitgestoten.

Grote onzekerheden

Het PBL schrijft dat er grote onzekerheden zijn. Vooral bij de maatregelen die over uitstoot van industrie gaan is het onduidelijk of ze wel gaan werken. Dat leidt er volgens het PBL toe dat de besparingsdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet gehaald worden.

De kosten voor de hele samenleving komen uit op de tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro per jaar. In december werd nog gerekend op 3 tot 4 miljard per jaar. Er moet wel flink geïnvesteerd worden, verwacht het PBL. Het gaat om tientallen miljarden.

Kosten terecht bij bedrijven

Het CPB rekent voor dat de kosten van het beleid in eerste instantie vooral terechtkomen bij bedrijven.

Ook gezinnen gaan wat merken van het akkoord, maar de effecten blijven wel beperkt. Gemiddeld gaan huishoudens er 0,4 procent op achteruit tot 2030. De middeninkomens merken er het meest van.

Reactie Wiebes

Minister Wiebes nam de doorrekeningen in ontvangst. Hij zei blij te zijn met de onafhankelijke doorrekening, waardoor er volgens hem op basis van de cijfers gedebatteerd kon worden en beslissingen worden genomen.

Later vanmiddag reageren Wiebes en premier Rutte gezamenlijk inhoudelijk op de berekeningen.

Klimaatakkoord:
Lees ook:
Klimaatakkoord: 600 maatregelen moeten Nederland groener maken

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerden vandaag de uitkomsten van de analyse die zij hebben gemaakt van de voorgestelde maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het concept-klimaatakkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan vijf zogenoemde klimaattafels. Dat heeft enkele honderden mogelijke maatregelen opgeleverd voor de verduurzaming van woningen, energievoorziening, industrie, transport en landbouw.

Verkiezingen

Het klimaatakkoord moet Nederland helpen te voldoen aan internationale afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2030 moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met bijna de helft zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Het is uiteindelijk aan de politiek om te kiezen welke plannen worden uitgevoerd.

Naar de uitkomsten van de doorrekening werd in Den Haag al maanden met spanning uitgekeken. Volgende week zijn er Provinciale Statenverkiezingen, die ook de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. De oppositie zou graag voor die stembusgang een nieuw Kamerdebat houden over het klimaatbeleid. Maar dat zullen de coalitiepartijen, die onderling ook verdeeld zijn, vrijwel zeker tegenhouden.

Onderscheid tussen effect Klimaatakkoord en effect totale klimaatbeleid

Het CPB maakt onderscheid tussen de effecten van het Klimaatakkoord en de effecten van het totale klimaatbeleid inclusief het Klimaatakkoord. Het effect van het Klimaatakkoord is het grootste op bedrijven. 0,5 procent gaan die er op achteruit. Het effect van het akkoord blijft voor gezinnen 0,0 procent.

De effecten van het totale klimaatbeleid, inclusief Klimaatakkoord, is op gezinnen 3,0 procent, op bedrijven is dat effect 2,0 procent.

Reacties
Lees ook:
Reacties op klimaatakkoord: van 'financiële ramp' tot blijdschap