Ga naar de inhoud
Vier keer hogere boete

Boete illegale onderverhuur sociale huurwoning naar 83.000 euro

In Amsterdam zijn de huizenprijzen fors gestegen. Beeld © Getty Images

De maximale boete voor illegale onderverhuur van sociale huurwoningen gaat fors omhoog, van ruim 20.000 euro naar 83.000 euro. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo voorkomen dat deze huizen terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

Ollongren: "Als je misbruik maakt van het feit dat je beschikt over een sociale huurwoning, die bestemd is voor mensen met een laag inkomen, dan vind ik dat je daar de consequenties van moet ondervinden en een forse boete verdient."

Minister Ollongren past de huisvestingswet aan om de hogere boete mogelijk te maken. Gemeenten kunnen de maximale boete opleggen als ze herhaaldelijk hebben geconstateerd dat iemand een sociale huurwoning illegaal onderverhuurt. Bij de eerste keer dat iemand wordt betrapt kan straks direct een boete van 20.000 euro worden opgelegd.

Dubbele of drievoudige huur

Illegale onderverhuur komt voor in heel Nederland. Maar vooral in Amsterdam gebeurt het op grote schaal. Hier wordt veelvuldig misbruik gemaakt van de totaal overspannen woningmarkt. 

Aan woningzoekenden wordt soms het dubbele of drievoudige van de officiële huur gevraagd. De oorspronkelijke bewoner, met wie het huurcontract is afgesloten, woont dan elders. Ook worden sociale huurwoningen in Amsterdam geregeld zonder toestemming van de woningcorporatie aangeboden via platforms als Airbnb, voor toeristische onderverhuur.

'Onderhuur
Lees ook:
'Onderhuur schaadt woningmarkt Amsterdam'

Vele duizenden sociale huurwoningen

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties werden vorig jaar 821 sociale huurwoningen ontruimd in verband met illegale onderverhuur. Dat is vermoedelijk het topje van de ijsberg. Corporaties schatten het aantal illegaal verhuurde woningen in de hoofdstad tussen de 8 en 20 procent van hun woningvoorraad. Als die schattingen kloppen gaat het om vele duizenden sociale huurhuizen. Vergelijkbare cijfers van andere Nederlandse gemeenten zijn er niet.

Gevolg van deze praktijken is dat woningzoekenden nog langer moeten wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ollongren: "Als je dit doet geef je andere mensen, die op een wachtlijst staan geen kans een sociale huurwoning te betrekken. Dat terwijl je er zelf van profiteert. Ik vind dat niet kunnen. Vandaar die hogere boetes."

Groot probleem voor de corporaties bij het opsporen van illegale onderverhuur zijn de nieuwe privacyregels. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over het uitwisselen van gegevens tussen verschillende instanties. Minister Ollongren wil gemeenten en corporaties helpen om die uitwisseling weer op gang te krijgen.

Grip op toeristische verhuur

De minister kondigt verder aan dat ze de huisvestingswet zo aanpast dat het voor gemeenten gemakkelijker wordt grip te houden op toeristische verhuur van woningen. Zij kunnen dan eisen dat alle verhuurders een uniek registratienummer aanvragen dat dan ook bij advertenties moet worden gemeld. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid een vergunningplicht en een meldplicht voor verhuurders in te voeren.

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over woonfraude, waarbij wordt stilgestaan bij illegale onderverhuur. Deze hoorzitting dient als voorbereiding voor een debat morgen.

Amsterdam
Lees ook:
Amsterdam pakt Airbnb nog harder aan, licht toeristen van bed