Ga naar de inhoud
Verslaafd of psychische problemen

Inspectie: personeel speciale AZC's kan overlastgevende asielzoekers niet aan

Deze extra begeleiding en toezichtlocatie in Amsterdam. Beeld © ANP

Speciale opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers hebben grote problemen met een groeiende groep bewoners die verslaafd zijn of psychische problemen hebben. Medewerkers van de opvanglocaties kunnen het asociale en criminele gedrag van de bewoners niet in de hand houden.

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid die onderzoek deed naar de dood van een asielzoeker op 9 maart vorig jaar in de Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL) in Hoogeveen.

De man overleed nadat hij drie keer was gevallen. De Inspectie concludeert nu dat het personeel heeft getracht zo goed mogelijk te handelen en dat er hen niets valt te verwijten.

Veel zwaardere problemen

Wel constateert de inspectie dat de bewoners in de opvanglocaties met extra toezicht, er zijn er twee, een in Hoogeveen én een in Amsterdam, vaak zwaardere problemen hebben dan vooraf was ingeschat. Een groeiende groep bewoners is verslaafd of kampt met medische of psychische problemen. Veelal weigeren zij  hun gedrag aan te passen.

Medewerkers kunnen asociaal of crimineel gedrag van bewoners niet begrenzen. De politie reageert niet altijd direct op meldingen van agressief gedrag tegen medewerkers terwijl dat wel de afspraak is. Ook afspraken om asociaal en crimineel gedrag buiten de EBTL's aan te pakken, worden niet altijd nagekomen.

Meer middelen en bevoegdheden

De Inspectie beveelt het kabinet aan om de plaatsing van deze asielzoekers in de EBTL's te heroverwegen. Ook moet worden gekeken of de bevoegdheden en middelen van medewerkers van de opvanglocaties voldoende zijn om overlast en crimineel gedrag van bewoners aan te pakken.

De Inspectie beveelt aan om medewerkers de bevoegdheid te geven om vrijheden van asielzoekers in te perken of te ontnemen. Daarvoor moeten de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers afspraken over maken.

Reactie staatssecretaris Harbers

Staatssecretaris van Justitie Harbers zegt in een reactie dat hij gebonden is aan Europese regels over vrijheidsbeperking en ontneming, en dat hij die niet kan aanpassen. De zwaarste sanctie volgens die regeling bestaat al en is om mensen in vreemdelingenbewaring te plaatsen. Ook wijst Harbers er op dat er al overleg wordt gevoerd tussen het Centraal Orgaan Asielzoekers en de politie.

Hardere
Lees ook:
Hardere aanpak overlastgevende asielzoekers
Bron: RTL Nieuws