Ga naar de inhoud
'We gaan 't allemaal voelen'

Klimaatakkoord: 600 maatregelen moeten Nederland groener maken

Nu is de schade van overstromingen nog te dragen voor verzekeraars, maar wat als de omvang te groot wordt? Beeld © ANP

Geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer op de weg, een hogere gasbelasting en een verkennend onderzoek naar rekeningrijden. Een greep uit het pakket van ruim 600 maatregelen dat Nederland groener moet maken. De grote vraag blijft voorlopig: wat gaat het ons kosten?

In 2030 moeten we de helft minder CO2 gaan uitstoten. Aan vijf zogenoemde klimaattafels is maandenlang besproken hoe Nederland groener moet worden.   Er ligt nu een pakket van ruim 600 maatregelen. Voor onze huizen en onze auto's, maar ook voor bedrijven en boeren.

'Heel groot pakket'

"Er ligt nu een heel groot pakket aan maatregelen", zegt politiek verslaggever Marieke van de Zilver. "We weten dat we het allemaal gaan voelen. Maar wat het ons nou precies gaat kosten, blijft voorlopig nog onduidelijk."

De maatregelen moeten eerst doorgerekend worden door de planbureaus. Van de Zilver: "Pas dan weten we of de doelen echt gehaald gaan worden en wat het ons nu allemaal precies gaat kosten. Dat maakt dat het akkoord nog niet definitief is. Het kabinet behoudt zich het recht voor om maatregelen aan te passen als doelen niet haalbaar zijn of veel te duur blijken."

Belangrijkste maatregelen:

Woningen

 • In 2050 wil het kabinet alle woningen gasvrij hebben. Via een speciaal programma wordt tot 2030 50 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. Wie zijn huis isoleert of bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaft, kan daarvoor subsidie krijgen.
 • 'Gebouwgebonden financiering' wordt mogelijk: een lening die aan een woning is gekoppeld en bij verkoop wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Je blijft dus niet betalen voor de investeringen als je het huis verkoopt: dan gaan de lasten over op de nieuwe eigenaar. Voor wie geen lening kan krijgen, wordt een speciaal financieringsfonds opgericht. 
 • De gasbelasting gaat snel omhoog. 
 • De elektriciteitsbelasting daalt.
 • Om mensen met een kleine portemonnee te ontzien, wordt de belastingteruggave op de energierekening juist verhoogd. Twee varianten worden doorgerekend. 

Mobiliteit

 • In 2030 moeten auto’s op benzine en diesel vrijwel helemaal van de weg verdwenen zijn. Het kabinet gaat er in Europees verband voor lobbyen dat de verkoop van nieuwe auto’s op benzine en diesel dan zelfs helemaal verboden wordt.
 • Er komt een verkennend onderzoek naar de invoering van rekeningrijden in 2024. Bij rekeningrijden betaal je per gereden kilometer voor je auto. 
 • Wie een elektrische auto koopt die goedkoper is dan 40.000 euro, krijgt daarop een korting van 6000 euro. Vanaf 60.000 euro krijg je niets. Voorwaarde daarvoor is dat de auto minimaal acht jaar in Nederland blijft rondrijden.
 • Verdwijnt hij voor die tijd naar het buitenland, dan moet de korting worden terugbetaald. Tot 2024 hoeft er geen motorrijtuigenbelasting of BPM voor elektrische auto's te worden betaald.
 • Een andere maatregel om de mobiliteit te vergroenen, ligt nog in twee varianten op tafel. Er komt of een 'innovatietoeslag' van 2 euro per maand voor het bezit van een auto, of de luchtvaarttaks gaat omhoog naar 15 euro. 
 • Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zullen doorrekenen welke maatregel het beste werkt. 

Industrie

 • Bedrijven moeten verplicht verduurzamen. Wie niet genoeg doet, krijgt een boete voor elke ton te veel uitgestoten CO2. Hoe hoog die boete wordt, is nog niet zeker. Er liggen nog verschillende varianten op tafel, van 30 euro per ton tot 100 euro per ton CO2. 
 • Er komt voorlopig geen CO2-heffing, waarbij bedrijven een vaste prijs moeten betalen per ton CO2 die ze uitstoten. Wel wordt een variant daarvan doorgerekend door de planbureaus om te kijken hoe goed het werkt. Dat zo'n CO2-heffing er niet komt, was gisteren een van de redenen voor de milieuorganisaties om op te stappen. 
 • Bedrijven gaan een groter deel van de Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Dat is een duurzaamheidsbelasting. 
 • Nu is het zo dat bedrijven en huishoudens via de energierekening allebei de helft van alle ODE opbrengen, terwijl bedrijven verantwoordelijk zijn voor een veel groter deel van de vervuiling. Vanaf 2020 worden de belastingschijven zo aangepast dat vervuilende bedrijven meer gaan betalen: de schijven waarin bedrijven met veel CO2-uitstoot vallen, worden zwaarder belast.

Elektriciteit

 • De komende jaren komen er twee keer zo veel windmolens op zee. Voor wie bij een windmolenpark in de buurt woont, komt er een vergoeding.

Landbouw

 • De landbouw gaat vooral CO2 besparen door veengronden natter te houden. Wanneer je veengrond drooglegt, gaat namelijk enorm veel CO2 de lucht in. 

Hoe groen zijn onze politici?

02:03
Bron: RTL Nieuws