Bevrijdingsdag

Staatscommissie: maak van 5 mei een verplichte vrije dag

13 december 2018 13:15 Aangepast: 13 december 2018 16:50

De staatscommissie parlementair stelsel stelt voor om van 5 mei een verplichte vrije dag te maken. De commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes vindt dat er te weinig besef is van de betekenis van de democratische rechtsstaat. Bevrijdingsdag zou dan ook verbreed moeten worden tot Vrijheidsdag.

Dit is één van de voorstellen die de commissie doet om de binding tussen kiezers en gekozenen en onze rechtsstaat te vergroten. Hoewel het advies van een staatscommissie zwaarwegend is, is het aan het kabinet en het parlement om de voorstellen wel of niet over te nemen.

Gekozen formateur

Sommige voorstellen kunnen vrij eenvoudig worden ingevoerd, voor andere is een wijziging van de grondwet nodig.

Eerder werd al bekend dat de commissie de invoering van een bindend correctief referendum voorstelt, net als een gekozen (in)formateur. Een meerderheid van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer heeft op voorhand al laten weten aan die gekozen formateur geen behoefte te hebben.

  Miniatuurvoorbeeld
  Lees ook:

  Staatscommissie: voer bindend referendum en gekozen formateur in

  Andere in het oog springende voorstellen zijn:

  • Voorkeurstemmen op een kandidaat moeten meer gewicht krijgen. Het kiesstelsel moet daarvoor zo worden aangepast dat of op een partij als geheel kan worden gestemd of expliciet op een kandidaat van die partij.
  • Om te voorkomen dat nieuwe partijen te gemakkelijk deelnemen aan verkiezingen wordt de waarborgsom die elke partij moet betalen die op de kieslijst staat verhoogd van 11.250 euro naar 36.000 euro. Partijen die niet worden gekozen zijn dat geld kwijt, partijen die wel in de Tweede Kamer komen krijgen dat terug. Daarnaast moet het aantal ondersteuningsverklaringen om deel te mogen nemen aan verkiezingen omhoog van 580 naar 1200.
  • Stembiljetten moeten kleiner en duidelijker worden. De stemmen moeten ook elektronisch geteld worden.
  • Instelling van specifiek burgerfora voor groepen die in onze polderdemocratie niet goed vertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld jongeren. Die kunnen adviezen geven.
  • Invoering van een Constitutioneel Hof dat bestaat uit 5 tot 7 rechters die zaken zoals wetgeving kunnen toetsen aan de klassieke grondrechten en grondwettelijke normen. Hierdoor moeten burgers beter beschermd worden tegen afwijkingen daarvan door de overheid.
  • Giften aan politieke partijen moeten aan een maximum worden gebonden. Daarbij maakt het niet uit of de giften uit het binnen- of buitenland komen.
  • Politieke advertenties mogen slechts tot een bepaald percentage getoond worden aan specifieke groepen. Voorkomen moet daarmee worden dat campagnes zich aan de openbaarheid onttrekken.
  • Dertigledendebatten vervangen door vijftigledendebatten. Er kan nu te gemakkelijk een debat worden aangevraagd wat tot uitholling van het instrument leidt.
  • Beter toezicht op de andere functies van Eerste Kamerleden. Ook moeten er regels komen voor verplichte stemonthouding als er belangenverstrengeling dreigt.

  Frits Wester: Politieke wil en durf nodig om dit door te voeren

  Politiek commentator Frits Wester noemt het een gedegen rapport met tal van uitvoerbare voorstellen. "Alleen de gekozen (in)formateur zie ik er op voorhand niet van komen. Dat blijft toch een ingewikkelde en vreemde eend in de bijt. Het huidige systeem waarbij de Kamer gezien de verkiezingsuitslag een informateur van binnen of juist buiten de Kamer aanstelt, functioneert prima. Maar bijvoorbeeld de voorgestelde veranderingen van het kiesstelsel en de invoering van een bindend correctief referendum zijn goed uitvoerbaar, maar vragen wel om politieke wil en durf van partijen om dit te realiseren."

  Altijd weten wat er speelt?
  Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

  Playstore Appstore